art icon contact

art icon sitemap

art icon print

art icon login

 

Toegankelijkheids- en privacyverklaring

Toegankelijkheidsverklaring 

IGO wil haar website voor iedereen toegankelijk maken. Daarom investeren we momenteel in de volledige vernieuwing van onze website. We plannen om deze in het voorjaar van 2021 te publiceren. We verwelkomen jouw feedback op onze inspanningen graag via toegankelijkheid@igo.be. Op hetzelfde adres kan je ook terecht met al jouw vragen inzake de toegankelijkheid van onze huidige website.

Privacyverklaring

IGO div, De Vunt 17, 3220 Holsbeek en IGO-W vzw, De Vunt 17, 3220 Holsbeek worden in onderstaande tekst ‘IGO’ genoemd. Deze verklaring werd in opdracht van IGO opgemaakt door VERA A.P.B.

Bescherming van persoonsgegevens

IGO hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met uw persoonlijke gegevens omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van onze vereniging valt onder ons algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid. Wij nemen binnen dit beleid passende technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van persoonsgegevens te beschermen.

Tot wie kunt u zich wenden met vragen?

IGO, De Vunt 17, 3220 Holsbeek is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele medewerker die uw persoonsgegevens verwerkt wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke.

Uw vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kan u stellen aan de functionaris voor gegevensbescherming via het e-mailadres gegevensbescherming@igo.be.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

IGO verwerkt uw persoonsgegevens om de dienstverlening en werking van IGO te kunnen uitvoeren.
IGO verwerkt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden, noch gebruiken we uw gegevens om interesseprofielen aan te maken zonder dat u hiervoor uw toestemming geeft.

Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens inkijken, aanpassen en/of beheren?

De functionaris voor gegevensbescherming, de medewerkers en de vrijwilligers van IGO hebben toegang tot uw gegevens, enkel voor de gegevens die zij nodig hebben in de uitvoering van hun taken.

Voor de uitvoering van bepaalde taken doet IGO een beroep op verwerkers. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van IGO persoonsgegevens verwerken.
Voor de uitvoering van andere taken deelt IGO persoonsgegevens met andere overheidsinstanties.

Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?

Wij verzamelen enkel de gegevens die u zelf aan ons geeft.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kan u de functionaris voor gegevensbescherming (gegevensbescherming@igo.be) contacteren. IGO houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30). U heeft bovendien het recht om :

  • gegevens over u te (laten) verbeteren
  • uw gegevens te (laten) wissen
  • de verwerking van uw gegevens te (laten) beperken
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
  • uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie

Recht op intrekken toestemming

U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens of inbreuken hebt vastgesteld kan u zich wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor een Vlaamse instantie is dit:

Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
Tel +32 (0)2 553 50 47
overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie
contact@toezichtcommissie.be 

Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan uw persoonsgegevens mogen verwerkt worden. Indien uw expliciete toestemming nodig is om een verwerking uit te voeren zal deze aan u gevraagd worden. Bij elke inzameling van persoonsgegevens wordt duidelijk gemaakt waarvoor uw gegevens worden opgevraagd.

Een overzicht van de verschillende verwerkingen met de daarbij horende rechtsgronden houden we bij in ons register van verwerkingsactiviteiten (verplicht door GDPR art. 30). U kan dit op eenvoudig verzoek inkijken.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine databestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door het aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de IGO website op een goede manier te kunnen gebruiken. Deze cookies worden onder meer gebruikt om de informatie te onthouden die u invult of aanduidt op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens of voorkeuren opnieuw hoeft in te vullen of aan te duiden, om het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm, om het uitlezen van uw browser-instellingen op onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven, om het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft en om het mogelijk maken om te reageren op onze website. Als u die cookies weigert, zal de website niet optimaal werken.

De IGO website gebruikt performantie- en analysecookies om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Van deze informatie die verzameld wordt, kunnen statistische analyses gemaakt worden. Deze statistieken geven IGO inzicht in hoe vaak haar webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor is IGO in staat structuur, navigatie en inhoud van de online diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en in het algemeen te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om te rapporteren over de prestaties van de IGO website.

Content op de IGO website kan door middel van buttons via social media gedeeld worden. Dit kan het voor sociale media mogelijk maken om via de IGO website cookies te plaatsen en via deze weg gegevens te verzamelen. Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites daarover geven. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.

U kan cookies op de IGO website via uw browserinstellingen weigeren of beheren. U kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen. Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: www.aboutcookies.org. Voor meer informatie per type browser raadpleegt u best de cookie policy van Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.

Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

Gebruik van Google Analytics

De IGO website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (hierna ‘Google’).

Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren over hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden, waaronder onder meer de uitgever van de IGO site, de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van de IGO website geeft u uitdrukkelijk uw toestemming voor het verwerken van persoonlijke informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 
 
 
Lokale besturen

Designed & created by loft33

IGO respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen