art icon contact

art icon sitemap

art icon print

art icon login

 

Wettelijke nota

IGO biedt de bezoeker van haar website informatie aan op voorwaarde dat deze instemt met volgende gebruiksvoorwaarden:

Aansprakelijkheid

De pagina's op deze website hebben een zuiver informatieve waarde. We streven ernaar dat alle informatie zo juist, actueel, volledig en begrijpelijk mogelijk is. Toch kan IGO, ondanks alle inspanningen, niet garanderen dat de webpagina's altijd juist, volledig, nauwkeurig en bijgewerkt zijn. Foute of onvolledige informatie kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Als je onjuistheden vaststelt, kan je dit aan de webbeheerder melden.

De inhoud van de website kan zonder aankondiging gewijzigd, verwijderd of aangevuld worden.

De teksten op deze site zijn niet noodzakelijk de juiste en volledige weergave van officieel goedgekeurde teksten. De informatie op deze pagina's bezitten dan ook geen enkel juridische kracht. Je mag de aangeboden informatie niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te krijgen, raadpleeg je de bevoegde dienst.

IGO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip en zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van je programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van je apparatuur of programma's.

IGO is niet verantwoordelijk voor websites van externe organisaties, overheden of instanties waarnaar ze verwijst. Het kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of gebruik van die externe websites en hun inhoud.


Gebruik van de informatie en afbeeldingen

IGO behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar website.

De informatie mag gratis, maar mits bronvermelding en alleen voor persoonlijk gebruik, aangewend worden. Gebruik en reproductie van multimedia-informatie (afbeeldingen, foto's, geluid...) is verboden. IGO kan hiervoor een uitzondering maken, nadat je dit schriftelijk aanvraagt. Hetzelfde geldt voor het gebruik van het logo.

Je mag geen hyperlink naar (onderdelen van) de website van IGO aanbrengen zonder de schriftelijke toelating van IGO.

 
 
 
Lokale besturen

Designed & created by loft33

IGO respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen