art icon contact

art icon sitemap

art icon print

 

Regionale coördinatie buitenschoolse kinderopvang

IGO begeleidt lokale besturen bij de ontwikkeling en realisatie van hun kinderopvangbeleid. Daartoe wordt IGO (niet-stemgerechtigd) extern deskundige in de gemeentelijke adviesraad ‘Lokaal Overleg Kinderopvang’ en biedt ze ondersteuning bij de opmaak van het beleidsplan (buitenschoolse) kinderopvang, als onderdeel van de beheers- en beleidscyclus.

Indien de gemeente behoefte heeft aan een kinderopvanginitiatief, stelt IGO graag haar expertise ter beschikking met betrekking tot:

  • ondersteuning van het lokaal bestuur voor verdere acties
  • ondersteuning van het organiserend bestuur voor de verdere kwalitatieve uitbouw van bestaande opvanginitiatieven
  • ondersteuning van IGO als brug tussen het organiserend bestuur en de hogere overheid

 

Contact

Carina Kenis
Regionaal coördinator kinderopvang
016 29 85 45
carina.kenis@igo.be

 

Inspiratiemappen Week van de Buitenschoolse Kinderopvang

Elk jaar organiseert het Vlaams Platform Buitenschoolse Kinderopvang, de koepelorganisatie van regionale coördinatoren, 'de Week van de Buitenschoolse Kinderopvang'. IGO is actie lid van dit platform. 

De Week van de Buitschoolse Kinderopvang wordt telkens rond een ander thema opgebouwd. De deelnemende opvanginitiatieven krijgen via een inspiratiemap heel wat ideeën aangereikt om samen met de kinderen, ouders en begeleiding een week lang hun eigen opvang in de kijker te zetten. Later kunnen deze ideeën terug opgepikt worden om een bijvoorbeeld een vakantiewerking te inspireren.

De inspiratiemappen van de afgelopen jaren:

2018 Inspiratiemap APPLAUS!
2017 Inspiratiemap LETTERPRET!

2016 Inspiratiemap OPNIEUW!
2015 Inspiratiemap GELUK(t)!
2014 Inspiratiemap HOKUS SPROOKUS!
2013 Inspiratiemap ALLEMAAL SAMEN!
2012 Inspiratiemap HIHAHUMOR
2011 Inspiratiemap GOED ZO!
2010 Inspiratiempa BUITEN-SPEL
2009 Inspiratiemap ANDERS GEWOON - GEWOON ANDERS
2008 Inspiratiemap BEWEEG!
2007 Inspiratiemap Mmmmm...!
2006 Inspiratiemap BEESTIG LEUK
2005 Inspiratiemap GEKROOND!

 
 
 
 

Designed & created by loft33

IGO respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen