art icon contact

art icon sitemap

art icon print

 

Trage wegen

project_trage_wegen_site

Trage wegen zijn verbindingen voor niet-gemotoriseerd verkeer zoals veldwegen, kerkwegels of jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen en bospaden. 

Omdat trage wegen tal van voordelen met zich meebrengen wil IGO als dienstverlenende en intergemeentelijke organisatie samen met de deelnemende gemeenten het volle potentieel van dit lokale netwerk benutten. Daarom willen we zicht krijgen op:

•    de bestaande toestand van het buurtwegennet en de juridische bepaling
•    de ontwikkeling van een onderbouwde visie tot het opstellen van een werk- en
      onderhoudsschema
•    de uitvoering op het terrein

IGO hanteert een stappenplan om een trage wegenproject in een gemeente van start op te bouwen. Als gemeente is het echter niet noodzakelijk om dat hele traject te volgen. Is er al een inventarisatie gebeurd? Dienen alleen enkele geweten probleemgevallen of strategische verbindingen aangepakt te worden? Is er al een uitgewerkt trage wegennet en kan IGO alleen fungeren als oplosser wanneer er problemen voordoen? Of dient er een brochure gemaakt te worden van dit trage wegennet? Tijdens een eerste verkennend gesprek zijn dit keuzes die gemaakt worden om zo de concrete projectopdracht en –voorwaarden te kunnen vastleggen.
Bovendien kunnen de ploegen van IGO op het terrein de trage wegen terug open maken en beheren.

IGO werkt voor trage wegen projecten structureel samen met trage wegen vzw.

 Logo tragewegen 2017

Contact

Aranka Vandesande
0470 98 37 83
aranka.vandesande@igo.be 

 

 
 
 
 

Designed & created by loft33

IGO respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen