art icon contact

art icon sitemap

art icon print

 

Wijk-werken

Een blik op het wijk-werken van IGO: jaarverslag 2018

 

Wijk-werken helpt werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. Het moet de werkzoekende binnen het jaar helpen om een volgende stap in zijn werktraject te zetten. Dat kan een vaste job zijn, maar evengoed een stage, een opleiding of een IBO-contract. Het project Wijk-werken vervangt vanaf 1 januari 2018 de PWA-werking (*).

Doelgroep: (Langdurig) werkzoekenden en leefloners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Opzet: Gedurende maximaal één jaar doet de wijk-werker ervaring op door maatschappelijk relevante taken uit te voeren in eigen gemeente, met een maximum van 60 uur per maand en 630 uur per jaar. Voorbeelden zijn klusjes bij particulieren uitvoeren, de voor- en naschoolse kinderopvang begeleiden en  maaltijden aan huis bedelen.

Vlaams minister van werk Philippe Muyters: 'Gemeenten moeten de verantwoordelijkheid en het vertrouwen krijgen om zelf te kunnen instaan voor de organisatie van wijk-werk. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat we versnippering vermijden om een efficiënte organisatie mogelijk te maken. We vragen kleinere gemeenten daarom samen te werken om voldoende schaalgrootte te bereiken.'

IGO coördineert daarom het wijk-werk voor alle partners die ons die opdracht geven zonder aan lokale verankering in te boeten. We staan in voor:

  • de registratie van de competenties van de wijk-werker en alle relevante gegevens voor zijn traject naar werk in het systeem van VDAB
  • het informeren van gemeenten over de uitvoering van het wijk-werk
  • de matching tussen de vraag van de gebruiker en de beschikbare wijk-werker
  • het voorzien in voldoende activiteiten voor de wijk-werkers door gebruikers te zoeken
  • de opvolging van de wijk-werker en zijn registratie in het systeem van VDAB
  • de opvolging van de administratie, inclusief de verwerking van de wijk-werkcheques
  • de ondersteuning van gebruikers, de gemeenten en de wijk-werkers bij het gebruik van het systeem van VDAB

 

Voor gerichte informatie over wijk-werken kan je terecht op de website van VDAB

Krijg bovendien vier keer per jaar onze nieuwsbrief door je hier in te schrijven. 

 

Denk je eraan gebruik te maken van een wijk-werker?
In onze gebruikersbrochure vind je alle info. 

 

Contact

Tine Kelchtermans
tine.kelchtermans@igo.be  
0496 25 85 04 


(*) Voor personen die vóór 1 januari 2018 via de PWA-werking werkzaam zijn, geldt de maximumtermijn van 12 maanden niet. 
 
 
 

Designed & created by loft33

IGO respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen