art icon contact

art icon sitemap

art icon print

 

Erosie-coördinatie

ronald erosie bertem

Ronald Grobben toont minister
Schauvliege de realisaties van
IGO in Bertem (© Boerenbond)

IGO biedt hulp aan gemeenten die te kampen hebben met water- en modderoverlast. De afgelopen tien jaar heeft ze een uitgebreide expertise opgebouwd omtrent het aanpakken van erosieproblemen. IGO zoekt telkens naar een brongerichte oplossing en werkt nauw samen met landbouwers.

Door middel van beheersovereenkomsten maakt IGO concrete afspraken over erosiebestrijdingmaatregelen op het veld. De genomen maatregelen kunnen heel divers zijn: van de aanleg van grasbufferstroken over het toepassen van niet-kerende bodembewerking tot de aanleg van kleine erosiepoelen en infiltratiebekkens. Dit alles gebeurt in nauw overleg met de VLM en ALBON. Met beide instanties heeft IGO een goede en efficiënte samenwerking uitgebouwd, wat de resultaten op het terrein alleen maar ten goede komt.

IGO is door 11 gemeenten aangesteld als erosiecoördinator.

 

Contact

Ronald Grobben
ronald.grobben@igo.be
016 35 29 70
0498 17 32 89

Karin Kuipers
karin.kuipers@igo.be
016 29 85 57
0470 98 37 83

 
 
 
 

Designed & created by loft33