art icon contact

art icon sitemap

art icon print

art icon login

 
+

Erosiecoördinatie en -bestrijding

2011 BEM Hertwinkel erosiegeul

IGO biedt hulp aan gemeenten die te kampen hebben met water- en modderoverlast. De afgelopen 20 jaar heeft ze een uitgebreide expertise opgebouwd omtrent het aanpakken van erosieproblemen. IGO zoekt telkens naar een brongerichte oplossing en werkt nauw samen met landbouwers.

Door middel van beheersovereenkomsten maakt IGO concrete afspraken over erosiebestrijdingmaatregelen op het veld. De genomen maatregelen kunnen heel divers zijn: van de aanleg van grasbufferstroken over het toepassen van niet-kerende bodembewerking tot de aanleg van kleine erosiepoelen en infiltratiebekkens. Dit alles gebeurt in nauw overleg met de VLM en GOP. Met beide instanties heeft IGO een goede en efficiënte samenwerking uitgebouwd, wat de resultaten op het terrein alleen maar ten goede komt.

IGO is door 9 gemeenten aangesteld als erosiecoördinator.

 

Meer weten? 

Stuur een e-mail naar erosie@igo.be of bel Ronald Grobben op 0498 17 32 89.

 

 

2014 BEM Mosdelle IMG 0131 erosie Steineweg Diest

 
 
 
 
Lokale besturen

Designed & created by loft33

IGO respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen