art icon contact

art icon sitemap

art icon print

 

Plan trage wegen

project_trage_wegen_site

Trage wegen zijn verbindingen voor niet-gemotoriseerd verkeer zoals veldwegen, kerkwegels of jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen en bospaden. In het verleden werden deze wegen vaak over het hoofd gezien, onrechtmatig tot eigendom verworven of was het moeilijk te onderscheiden welke weg waar lag en wie zijn verantwoordelijkheid het was.

Omdat trage wegen een tal van voordelen met zich meebrengen wil IGO als dienstverlenende en intergemeentelijke organisatie samen met de deelnemende gemeenten zicht krijgen op:

•    de bestaande toestand van het buurtwegennet en de juridische bepaling
•    de ontwikkeling van een onderbouwde visie tot het opstellen van een werk- en
      onderhoudsschema
•    de uitvoering op het terrein

IGO hanteert een stappenplan om een trage wegenproject in een gemeente van start op te bouwen. Als gemeente is het echter niet noodzakelijk om dat hele traject te volgen. Is er al een inventarisatie gebeurd? Dienen alleen enkele geweten probleemgevallen of strategische verbindingen aangepakt te worden? Is er al een uitgewerkt trage wegennet en kan IGO alleen fungeren als oplosser wanneer er problemen voordoen? Of dient er een brochure gemaakt te worden van dit trage wegennet? Tijdens een eerste verkennend gesprek zijn dit keuzes die gemaakt worden om zo de concrete projectopdracht en –voorwaarden te kunnen vastleggen.
Bovendien kunnen de ploegen van IGO op het terrein de trage wegen terug open maken en beheren.

IGO werkt voor trage wegen projecten structureel samen met trage wegen vzw.

 Logo tragewegen 2017

 

Contacteer Sam De Raeymaeker op tel. 016 35 29 71 of via e-mail sam.deraeymaeker@igo.be als je meer info wil over het project trage wegen.

 
 
 
 

Designed & created by loft33