art icon contact

art icon sitemap

art icon print

art icon login

 
+

Trage wegenbeleid

20190000 trage wegenbeleid

Trage wegen zijn verbindingen voor niet-gemotoriseerd verkeer zoals veldwegen, kerkwegels of jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen en bospaden. 

Omdat trage wegen tal van voordelen met zich meebrengen wil IGO samen met de deelnemende gemeenten het volle potentieel van dit lokale netwerk benutten. Daarom willen we zicht krijgen op:

•    de bestaande toestand van het buurtwegennet en de juridische bepaling
•    de ontwikkeling van een onderbouwde visie tot het opstellen van een werk- en onderhoudsschema
•    de uitvoering op het terrein

IGO hanteert een stappenplan om een trage wegenproject in een gemeente op te starten. Als gemeente is het echter niet noodzakelijk om dat hele traject te volgen.

  • Is er al een inventarisatie gebeurd?
  • Dienen alleen enkele geweten probleemgevallen of strategische verbindingen aangepakt te worden?
  • Is er al een uitgewerkt trage wegennet en kan IGO alleen fungeren als oplosser wanneer er zich problemen voordoen?
  • Of dient er een brochure gemaakt te worden van dit trage wegennet?

    Tijdens een eerste verkennend gesprek zijn dit keuzes die gemaakt worden om zo de concrete projectopdracht en -voorwaarden te kunnen vastleggen. 

Bovendien kunnen de ploegen van IGO op het terrein de trage wegen terug open maken en beheren.

IGO werkt voor trage wegen projecten structureel samen met trage wegen vzw.

Meer weten? 

Stuur een e-mail naar tragewegen@igo.be of bel Ronald Grobben op 016 35 29 70

 
 
 
 
Lokale besturen

Designed & created by loft33

IGO respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen