art icon contact

art icon sitemap

art icon print

art icon login

 
+

OCMW-overleg

IGO biedt inhoudelijke en administratieve ondersteuning voor drie overlegplatformen: maatschappelijk werkers, diensthoofden sociale dienst en voorzitters BCSD.

Op uitnodiging van IGO komen deze drie groepen vier keer per jaar samen voor een overlegmoment. Agendapunt op elk overlegmoment is een informatie-uitwisseling over de thema's die aan bod kwamen op de twee andere overlegplatformen. Zo trachten we bottom-up en top-down een informatiedoorstroom te verzekeren. 

 

Overlegplatform voor de maatschappelijk werkers 

Tijdens dit overleg leren maatschappelijk werkers van elkaar door ervaringsuitwisseling. IGO ziet dit overleg als een leermoment. Daarom nodigt ze regelmatig een deskundig inleider uit of organiseert ze een werkbezoek.

Het overlegplatform voor de maatschappelijk werkers van de sociale dienst is opgedeeld in twee regio’s:

  • Aarschot-Diest-Haacht
  • Leuven-Tienen.  

 

Overlegplatform voor de diensthoofden van de sociale dienst 

Het overleg voor de diensthoofden van de sociale dienst verloopt gelijkaardig aan dat van de maataschappelijk werkers. IGO zorgt steeds voor thema's op maat van de deelnemers. 

 

Overlegplatform voor de voorzitters van het BCSD

Op de agenda van het voorzittersoverleg staan actuele thema's waar zij vanuit het beleid mee te maken krijgen. IGO ziet dit overleg als een leer- en informatiemoment. Dit overleg is tevens de gelegenheid voor de voorzitters om overkoepelend standpunten voor te bereiden die vertaald kunnen worden naar gemeenschappelijke initiatieven. 

 

Meer weten? 

Stuur een e-mail naar welzijnenwerk@igo.be of bel Martine Bosscher op 016 29 85 43.

 

 
 
 
 

Designed & created by loft33

IGO respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen