art icon contact

art icon sitemap

art icon print

art icon login

 
+

Eerstelijns psychologische zorg

De prestatiemaatschappij maakt dat steeds meer mensen kampen met psychische problemen. Aandacht voor geestelijke gezondheid is lang nog niet vanzelfsprekend, zeker niet voor OCMW-cliënteel. Voor deze kwetsbare groep is de drempel naar mentale ondersteuning vaak te hoog door o.a. schaamte, isolement, gebrek aan kennis of te weinig middelen. Toch is psychologische zorg voor deze doelgroep net heel belangrijk, want een psychische problematiek kan de hele psychosociale hulpverlening belemmeren.

Een eerstelijns psychologische zorg, ingebed in de reguliere werking van een OCMW, maakt deze noodzakelijke ondersteuning voor OCMW-cliënteel toegankelijk.

Sinds 1 januari 2018 kunnen OCMW’s dankzij dit baanbrekende project een eerstelijnspsycholoog inschakelen in hun dienstverlening. In samenwerking met CGG Vlaams-Brabant Oost biedt IGO een antwoord op deze nieuwe regelgeving. IGO zorgt voor de logistieke omkadering terwijl CGG Vlaams-Brabant Oost een kwaliteitsvolle zorgverlening garandeert voor elke OCMW-cliënt met psychische problemen.

 

Aanbod

  • Het CGG Vlaams-Brabant Oost zorgt voor doeltreffende psychosociale zorg: een gefaseerd, kortdurend, individueel behandelaanbod gedurende 5 tot 10 sessies.
  • OCMW-medewerkers geven aan dat ze bij begeleiding van cliënten met psychische problemen nood hebben aan ondersteuning en expertise. We bieden hen met dit project de nodige ondersteuning, maar willen ook de expertise van betrokken OCMW-medewerker(s) doen toenemen.
  • Een gespecialiseerde hulpverlening, voorzien door CGG Vlaams-Brabant Oost, moet doorverwijzingen naar gespecialiseerde tweedelijnszorgverlening verbeteren. We streven naar een vlotte samenwerking tussen OCMW en de aanbieders van geestelijke gezondheidszorg.
  • Elke cliënt heeft zijn eigen registratiefiche. Deze vat het persoonlijke hulpverleningsproces samen. Die informatie, in combinatie met een evaluatie van zowel cliënten als OCMW-medewerkers, verwerken we in een resultatenrapportering.

 

Meer weten? 

Stuur een e-mail naar welzijnenwerk@igo.be of bel Martine Bosscher op 016 29 85 43.

 
 
 
 
Lokale besturen

Designed & created by loft33

IGO respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen