art icon contact

art icon sitemap

art icon print

art icon login

 
+

Wijk-werken

Wat is wijk-werken? wijk werken logo

Wijk-werken is een activeringsmaatregel voor werkzoekenden en leefloongerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het geeft hen de kans om één jaar lang relevante werkervaring op te doen met als doel enkele competenties en attitudes te verwerven. Het uiteindelijke doel is deze mensen een stap dichter naar een job op de reguliere arbeidsmarkt te brengen.

IGO neemt de organisatorische werking hiervan in handen op vraag van de 29 lokale besturen van haar arrondissement (uitgezonderd Stad Leuven). IGO laat zich voor de dagelijkse werking van het ‘IGO wijk-werken’ bijstaan door 9 wijk-werkbemiddelaars van VDAB.

Voor meer algemene info kan je terecht op de website van VDAB.

Meer weten? 

Contacteer Tine Kelchtermans, teamleider wijk-werken, via wijkwerken@igo.be of op 0496 25 85 04.

Lees meer over de visie van IGO op het project wijk-werken. 

 

 
 
 
 
Lokale besturen

Designed & created by loft33

IGO respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen