art icon contact

art icon sitemap

art icon print

art icon login

 
+

Intergemeentelijke samenwerking

 

Woonbeleid

IGO ondersteunt gemeenten bij het uitstippelen van het lokaal woonbeleid. Wat houdt dat in? 

De aangestelde beleidsmedewerker:

  • volgt de wetgeving rond wonen op 
  • geeft advies en ondersteuning bij de opmaak van reglementen inzake wonen
  • helpt de gemeente bij het uitstippelen van een gemeentelijke beleidsvisie 
  • organiseert geregeld lokaal woonoverleg om het lokaal woonbeleid in de gemeente af te stemmen met alle partners. Hierbij worden alle belangrijke huisvestingsactoren uit de gemeente betrokken.

 

Leegstand en verwaarlozing 

Gemeenten worden steeds vaker geconfronteerd met stijgende huur- en verkoopprijzen en schaarser wordende bouwgronden. Meer en meer trachten gemeenten daarom langdurige leegstand te voorkomen en aan te pakken door eigenaars aan te moedigen hun woning of gebouw opnieuw in gebruik te (laten) nemen.

IGO's team Omgeving kan jouw lokaal bestuur ondersteunen in de uitvoering van je leegstand- en verwaarlozingsbeleid. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen doen? Contacteer ons!

 

Woningkwaliteit

Als gemeente streef je naar veilige, gezonde en kwaliteitvolle woningen op je grondgebied. Onze technische adviseurs kunnen jou daarbij in de concrete uitvoering op het werkveld bij ondersteunen. 

De technisch adviseur: 

  • geeft informatie over de woningkwaliteitsnormen zoals ze door de Vlaamse Overheid bepaald werden
  • voert vooroonderzoek uit in het kader van ongeschikt- en onbewoonbaarheidsverklaringen
  • geeft advies over duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen 
  • verwijst wanneer nodig door naar gespecialiseerde instanties

 

Meer weten? 

Ronald Grobben
ronald.grobben@igo.be
016 35 29 70

 
 
 
 

Designed & created by loft33

IGO respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen