art icon contact

art icon sitemap

art icon print

art icon login

 
+

Regionale coördinatie buitenschoolse kinderopvang

IGO begeleidt lokale besturen bij de ontwikkeling en realisatie van hun kinderopvangbeleid. Daartoe wordt IGO (niet-stemgerechtigd) extern deskundige in de gemeentelijke adviesraad ‘Lokaal Overleg Kinderopvang’ en biedt ze ondersteuning bij de opmaak van het beleidsplan (buitenschoolse) kinderopvang, als onderdeel van de beheers- en beleidscyclus.

Indien de gemeente behoefte heeft aan een kinderopvanginitiatief, stelt IGO graag haar expertise ter beschikking met betrekking tot:

  • ondersteuning van het lokaal bestuur voor verdere acties
  • ondersteuning van het organiserend bestuur voor de verdere kwalitatieve uitbouw van bestaande opvanginitiatieven
  • ondersteuning van IGO als brug tussen het organiserend bestuur en de hogere overheid

IGO voert deze taken steeds uit volgens de werkwijzen en afspraken gemaakt binnen het ondersteuningsnetwerk kinderopvang vzw. Meer informatie over dit netwerk vind je op de website van het ondersteuningsnetwerk kinderopvang vzw.

 

Meer weten? 

Stuur een e-mail naar de regionale coördinator kinderopvang via kinderopvang@igo.be of bel Beriel Mertens op 0497 31 11 67.

 

Inspiratiemappen Week van de Buitenschoolse Kinderopvang

Elk jaar organiseert het Vlaams Platform Buitenschoolse Kinderopvang, de koepelorganisatie van regionale coördinatoren, 'de Week van de Buitenschoolse Kinderopvang'. IGO is actief lid van dit platform. 

De Week van de Buitschoolse Kinderopvang wordt telkens rond een ander thema opgebouwd. De deelnemende opvanginitiatieven krijgen via een inspiratiemap heel wat ideeën aangereikt om samen met de kinderen, ouders en begeleiding een week lang hun eigen opvang in de kijker te zetten. Later kunnen deze ideeën terug opgepikt worden om bijvoorbeeld een vakantiewerking te inspireren.

De inspiratiemappen van de afgelopen jaren:

2019_Inspiratiemap_NATUURLIJK
2018 Inspiratiemap APPLAUS!

2017 Inspiratiemap LETTERPRET
2016 Inspiratiemap OPNIEUW
2015 Inspiratiemap GELUKT
2014 Inspiratiemap HOKUSSPROOKUS
2013 Inspiratiemap ALLEMAALSAMEN
2012 Inspiratiemap HIHAHUMOR
2011 Inspiratiemap GOEDZO
2010 Inspiratiemap BUITENSPEL
2009 Inspiratiemap ANDERSGEWOONGEWOONANDERS
2008 Inspiratiemap BEWEEG
2007 Inspiratiemap Mmmmm
2006 Inspiratiemap BEESTIGLEUK
2005 Inspiratiemap GEKROOND

 
 
 
 
Lokale besturen

Designed & created by loft33

IGO respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen