art icon contact

art icon sitemap

art icon print

 

Vlaamse energielening - Doelgroep

Doelgroep

In volgende gevallen behoor je tot de sociale doelgroep van de Vlaamse energielening:

 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2015 van de enige aanvrager of van beide aanvragers samen is niet hoger dan € 30.640. Je kan dit nakijken op het aanslagbiljet van de personenbelastingen van 2016. 
 • Het meest recente gezamenlijk belastbaar inkomen van de enige aanvrager of van beide aanvragers samen is niet hoger dan € 18.363,39, verhoogd met € 3399,56 per persoon ten laste en dit inkomen is sindsdien niet noemenswaardig gestegen. Je kan dit nakijken op jouw (jullie) recentste aanslagbiljet van de personenbelastingen. 
 • Je bent beschermd afnemer. Dat wil zeggen dat je recht hebt op het sociaal tarief voor elektriciteit (en aardgas).
 • Alle volwassenen die wonen op het adres waar de werken worden uitgevoerd, hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.
 • Je bent in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en slaagt er niet in om je verwarmingsfacturen te betalen.
 • Je wordt door het OCMW begeleid omwille van betalingmoeilijkheden, meer bepaald voor de rekeningen van gas- en elektriciteit.
 • Je hebt een contract ondertekend om de woning (na de werken) te verhuren via een sociaal verhuurkantoor

Als je tot de doelgroep behoort, kan je lenen aan een Jaarlijks KostenPercentage van 0%. Je kan de lening aanvragen met het gewone aanvraagformulier. Voeg wel extra bewijsstukken toe waaruit duidelijk blijkt dat je tot de doelgroep behoort. Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kan je terecht in het gemeentehuis en/of OCMW van jouw gemeente. De contactgegevens vind je op deze website.

Als je tot de doelgroep behoort, heb je ook recht op extra begeleiding op maat

Dit kunnen we indien gewenst voor jou doen: 

 • Bekijken welke maatregel in jouw woning en met jouw budget de grootste energiewinst oplevert.
 • Offertes opvragen en vergelijken.
 • Adviseren welke offerte volgens ons de interessantste is (neutraal advies!).
 • De planning en uitvoering van de werken opvolgen.
 • Nakijken op welke premies je eventueel recht hebt, de premies aanvragen en de uitbetaling opvolgen. 

Wie tot de doelgroep behoort, leent aan 0% JKP!

 
 
 
 

Designed & created by loft33

IGO respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen