art icon contact

art icon sitemap

art icon print

 
+

Vlaamse energielening - Aanvraagformulier en procedure

Aanvraagformulier en procedure

STAP 1

Neem de volgende documenten en tekst door op deze website:

 

STAP 2

Dien jouw leningsdossier in. Om een leningsdossier te starten hebben we volgende documenten nodig:

  • Het ingevulde document kredietaanvraag Energielening.
  • Een kopie van de voor- en achterkant van de identiteitskaart van alle kredietaanvragers.
  • Een kopie van de offerte(s) van de uit te voeren werken.
  • Bewijsstukken van jullie inkomsten van de laatste drie maanden (loonfiches, pensioenfiches, attesten van stortingen aan jezelf als zelfstandige, bewijs van werkloosheids-, ziekte- of invaliditietsuitkering,...). Als je geen andere bewijsstukken hebt, mogen dit kopieën van rekeninguittreksels zijn.
  • Het laatst beschikbare aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen van alle kredietaanvragers (dit is het document dat je van de Federale Overheidsdienst Financiën ontvangt waarin staat hoeveel belastingen je dient te betalen of terugkrijgt). We hebben het volledige aanslagbiljet nodig.
  • Als je de lening aanvraagt voor een woning die je huurt of verhuurt: een kopie van de huurovereenkomst. 
  • Als er een energiescan werd uitgevoerd in de woning: het rapport hiervan.
  • De laatste afrekening van elektriciteit en eventueel aardgas, want we bekijken graag samen met jouw je energieverbruik (in kWh of m³ niet in euro). Als je nog niet of nog maar net in de woning woont is dat helaas niet mogelijk en hoef je de afrekening niet toe te voegen. 

Stuur deze documenten per post of per mail naar:

Johan Eyben
medewerker energielening
De Vunt 17
3220 Holsbeek
energielening@igo.be

Opgelet! Als jouw leningsdossier niet volledg is of als de kredietaanvraag niet volledig is ingevuld, dan zal dit de aanvraagprocedure verlengen.

Opgelet! Als je getrouwd bent onder het wettelijk stelsel of het stelsel van algehele gemeenschap van goederen moet je de lening samen met je partner aanvragen. Jullie moeten dus beide de kredietaanvraag en andere nodige documenten invullen. 

STAP 3

Analyse en akkoord: vanaf nu verlopen al jouw contacten via Johan Eyben.

Johan Eyben
medewerker energielening
tel: 016 31 18 66
De Vunt 17
3220 Holsbeek

Eerst analyseert hij jouw dossier. Als hij vragen heeft neemt hij contact met je op. Vervolgens beslist hij over jouw dossier. Na een positieve beslissing wordt het akkoord gevraagd van de Vlaamse overheid.

Als Vlaanderen akkoord gaat, word je gecontacteerd en wordt het resultaat meegedeeld. Er wordt dan meteen ook een afspraak voor ondertekening vastgelegd. 

Hou er rekening mee dat het een paar weken duurt eer je aanvraag is geanalyseerd. Voor de renteloze lening moet er ook een sociaal onderzoek door het OCMW gebeuren waardoor de wachttijd voor deze dossiers 1 à 2 maanden is. 
We streven er naar om zoveel mogelijk leningen goed te keuren maar dit is niet altijd mogelijk. Hou er dus rekening mee dat je aanvraag kan afgekeurd worden

STAP 4

Ondertekening van de lening: bij de ondertekening moeten alle kredietaanvragers aanwezig zijn.

De ondertekening gebeurt in de kantoren van IGO, De Vunt 17, 3320 Holsbeek. Daarna heb je 6 maanden de tijd om het leningbedrag op te nemen. 

STAP 5

Uitbetaling van de lening: deze gebeurt op basis van een factuur of een voorschotfactuur. OPGELET, facturen mogen maximaal 2 maanden oud zijn op het moment van uitbetaling!

 

 
 
 
 

Designed & created by loft33