art icon contact

art icon sitemap

art icon print

art icon login

 

Werken in ons maatwerkbedrijf

Toegang tot volwaardig werk is een basisrecht voor iedereen en een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren aan de samenleving. Het biedt bovendien kansen op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Om iedereen dezelfde arbeidskansen te bieden, werd Maatwerk in het leven geroepen.

De kerntaak van Maatwerk bestaat erin economische activiteiten te ontwikkelen die aangepast zijn aan doelgroepmedewerkers. Maatwerkbedrijven bieden werkzoekenden met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt dus werk aan met specifieke begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. Via individuele screening bepaalt VDAB wie recht heeft op een ticket Maatwerk.

Maatwerk wil:

  • een actieve ondersteuning bieden: een gekwalificeerde begeleider coacht de doelgroepmedewerker bij zijn dagelijkse taken
  • jaarlijks een persoonlijk ontwikkelingsplan opmaken in overleg met de doelgroepwerknemer
  • de behoefte aan de werkondersteunende maatregel evalueren na vijf jaar en nagaan of doorstroom mogelijk is

Maatwerkbedrijf IGO-W biedt:

  • zinvol en boeiend werk met veel uitdaging voor de doelgroepmedewerkers
  • competentieversterking, zowel individueel als in groep
  • psychosociale ondersteuning

Benieuwd naar het traject dat een Maatwerker bij IGO-W volgt? Download hier de pdf met meer informatie.

Kom je als Maatwerker bij IGO-W terecht, dan kan je worden ingezet in deze ploegen:

  • Monumentenploeg: bouw- en renovatiewerken en monumentenbehoud
  • Onderhoud & Infrastructuur: onderhoud van infrastructuur, zoals de aanleg en het onderhoud van toeristische routes, de controle en het onderhoud van brandkranen, speelpleinen en schuilhuisjes, het schoonmaken en inventariseren van verkeersborden en het verwijderen van graffiti
  • Groenploeg: groenonderhoud, zoals het realiseren van aanplantingen, periodiek groenonderhoud en het maaien van graskanten

Meer informatie over Maatwerk vind je hier.

20200716 bordjesplaatsen DeMerode Getevallei 3

 

 
 
 
Lokale besturen

Designed & created by loft33

IGO respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen