art icon contact

art icon sitemap

art icon print

art icon login

 

Buitenschoolse kinderopvang Hib-Hop - Hib-Hop vs corona

Hib-Hop vs corona

huidige kleurcode: rood

laatste updates:

 • dinsdag 30/03/2021: organisatie opvang paasvakantie, zie 'Kleuterwerking paasvakantie'
 • dinsdag 23/03/2021
  • We organiseren ons als noodopvang, zie 'Wie wordt waar opgevangen'.
  • Extra reservemondmasker is verplicht voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar, zie 'Extra voorzorgsmaatregelen in de opvang'.
  • We organiseren geen huiswerkklas meer, zie 'Huiswerk voor lagereschoolkinderen' onder 'Richtlijnen brengen en ophalen van de kinderen'.
  • Update kleuterwerking paasvakantie in Hib-Hop Wildemanspark, zie 'Kleuterwerking paasvakantie'.
 • woensdag 10/3/2021: thema's paasvakantie toegevoegd. Zie ook deze pagina.

Beste ouders,

Tijdens dit coronaschooljaar willen we ons in alle vestigingen zo veel mogelijk houden aan onze standaard Hib-Hop-werking, zowel qua uren als qua praktische organisatie. Indien het aantal besmettingen opnieuw stijgt of bij nieuwe richtlijnen vanuit de overheid wordt dit uiteraard opnieuw bekeken.

De meest recente informatie over de organisatie van onze buitenschoolse kinderopvang kan je steeds terugvinden op deze pagina.

Team Hib-Hop


Kleurcodes bij Hib-Hop

Voor de buitenschoolse kinderopvang volgen wij in deze periode het draaiboek van Agentschap Opgroeien (Kind & Gezin). Net zoals in het onderwijs wordt er bij ons ook gewerkt met vier kleurcodes: groen, geel, oranje en rood.

Code groen zal er enkel en alleen zijn indien we volledig kunnen terugkeren naar een normale werking, wat voorlopig dus nog niet haalbaar is in de huidige situatie in België.

In een gele, oranje en rode situatie blijven een groot aantal maatregelen hetzelfde, maar zal er vooral een verschil zijn in het toelaten van volwassenen in de opvang.

In al deze situaties zijn dus alle kinderen (in elke situatie, behalve bij ziekte of als ze in thuisisolatie zitten) welkom in de opvang, tenzij de noodopvang wordt geopend

Indien de kleurcode verandert of wanneer de overheid of de school beslist om strengere maatregelen toe te passen, brengen we jullie daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. 

Huidige kleurcode: rood

Bij kleurcode rood blijven de de maatregelen voor de gele en oranje kleurcode gelden. Voor de maatregelen voor de gele en oranje kleurcode verwijzen we graag naar de sectie 'Extra voorzorgsmaatregelen in de opvang' hieronder.

Bij kleurcode rood blijft de voor- en naschoolse opvang open voor alle kinderen, tenzij er wordt overgeschakeld naar noodopvang.

Er wordt veel buiten gespeeld. Zorg dus voor gepaste kleding. Indien er binnen gespeeld wordt, zorgen we voor voldoende ventilatie.

Individuele ondersteuning van de begleiding door de coördinatie/personeelswerker kan enkel nog digitaal doorgaan, met uitzondering van hoogdringende situaties.

Wie wordt waar opgevangen?

Op basis van de huidige richtlijnen zijn wij tot aan de paasvakantie verplicht om opnieuw over te schakelen naar noodopvang. Dit betekent dat enkel ouders die geen andere oplossing hebben, nog gebruik kunnen maken van de voor- en/of naschoolse opvang. We denken hierbij bijvoorbeeld aan ouders uit de zorgsector of andere essentiële beroepen. Vooraf inschrijven is hiervoor niet nodig. Twijfel je of je gebruik kunt maken van de opvang, neem dan even contact op met coördinator Karin De Win viakarin.dewin@igo.be of op het nummer 016 29 85 56.

Moet ik vooraf inschrijven?

Vooraf inschrijven voor de ‘korte opvang’ is niet nodig. Indien je gebruik wenst te maken van de ‘lange opvang’ op woensdag, neem dan even contact op met de coördinatie via HIBHOP@igo.be zodat wij de rij of het busvervoer kunnen organiseren.

Ook de algemene regel in verband met inschrijving voor schoolvrije dagen en vakanties bij Hib-Hop blijft behouden. Inschrijven kan via je account op i-School.

Richtlijnen brengen en ophalen van de kinderen

Om het brengen en ophalen van de kinderen vlot en veilig te laten verlopen, maken we de volgende afspraken:

 • Voor je naar de opvang komt, vragen wij om de handen te ontsmetten.
 • Draag steeds een mondmasker en hou voldoende afstand (minimum 1,5 meter).
 • Indien mogelijk, zorg ervoor dat zo veel mogelijk dezelfde persoon het kind komt brengen/ophalen.
 • Afzetten en ophalen van de kinderen gebeurt aan de schoolpoort (niet in de opvanglokalen).
 • Geef duidelijk jouw naam door en de naam van het kind dat je brengt/ophaalt (het scannen gebeurt manueel).
 • Hou het contact aan de schoolpoort beperkt.

Ophalen van kinderen in Hib-Hop Elststraat

In Hib-Hop Elststrat werd de organisatie tijdens de naschoolse opvang lichtjes aangepast voor een vlottere ophaling en om kleuters bij koude temperaturen ook de kans te geven om coronaproof binnen te spelen. 

Ophaling

 • Bij de start van de naschoolse opvang:
  Kinderen ophalen kan via de oranje poort. Net zoals op het einde van de schooldag, mogen ouders hun kinderen opwachten op de groene strook. Mogen we vragen om van zodra mogelijk weer de speelplaats te verlaten.

 • Van 17u00 tot 17u15:
  Ale kinderen verhuizen naar de 'oude speelplaats' vooraan. De oranje poort wordt afgesloten en het kleine poortje tegenover de speelweide wordt geopend. Wij vragen om even te wachten aan het poortje zodat de kinderen daar afgehaald kunnen worden. Indien het erg druk is aan de poort en het dus niet mogelijk is om voldoende afstand te houden, kunnen ouders ook even wachten op de speelplaats tegen de draad.

Huiswerk voor lagereschoolkinderen

Ten gevolge van de laatste coronarichtlijnen kunnen lagerschoolkinderen vanaf 24/03/2021 geen huiswerk meer maken tijdens de opvang. We hopen hierbij op je begrip.

Heb je nog vragen, aarzel dan niet om de begeleiding hierover aan te spreken of neem contact op met Karin De Win (016 29 85 56). Indien er aanpassingen nodig zijn in functie van nieuwe coronamaatregelen, houden we jullie uiteraard op de hoogte via e-mail en via deze coronapagina.

Extra voorzorgsmaatregelen in de opvang

Update 23/03/2021: Omwille van het stijgend aantal besmettingen in de lagere scholen is beslist dat kinderen van het 5de en 6de leerjaar altijd een mondmasker moeten dragen in de klas. Deze mondmaskerplicht geldt ook voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar die gebruikmaken van de buitenschoolse opvang en dat zowel binnen als buiten. We vragen hierbij om een extra reservemondmasker mee te geven met je kind.

In onze verschillende opvanglocaties doen we er alles aan om jouw kinderen zo veilig mogelijk op te vangen. Daarom treffen we volgende extra voorzorgsmaatregelen:

 • Kleuters en kinderen lager onderwijs worden op elke locatie apart opgevangen om het aantal contacten per begeleid(st)er te beperken.
 • Per begeleid(st)er wordt er gestreefd naar maximum 50 nauwe kindcontacten per week.
 • De registraties van de aanwezige kinderen worden bijgehouden via i-School. Dit maakt het mogelijk om steeds een overzicht te hebben van de aanwezige kinderen tijdens een bepaald opvangmoment. Bij contact tracing baseren we ons op deze informatie.
 • Afzetten en ophalen van de kinderen gebeurt aan de schoolpoort (niet in de opvanglokalen).
 • Er wordt zo veel mogelijk buiten gespeeld + de lokalen worden regelmatig verlucht. Zorg steeds voor gepaste kleding waarmee er buiten kan gespeeld worden.
 • Het speelgoed wordt éénmaal per week grondig gereinigd + bij elke wissel van groep.
 • Samen met de kinderen hebben wij aandacht voor een goede hand- en hoesthygiëne.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de begeleiding die bij het lager onderwijs staat en bij elk contact met volwassenen. Bij de kleuters is dit niet verplicht. De kinderen zelf moeten geen mondmasker dragen (tenzij hierover andere richtlijnen door de school gecommuniceerd worden).

Bovenstaande maatregelen zijn geldig voor de gele kleurcode. Voor de oranje kleurcode dient naast deze maatregelen rekening gehouden te worden met volgende extra maatregelen: 

 • Externen (klusjesman, poetsvrouw ...) vermijden de opvang indien er kinderen aanwezig zijn.
 • Tijdens de eetmomenten binnen moeten kinderen gespreid uit elkaar eten, tenzij het klasgenoten zijn. Daarbij wordt de regel van 1,5 meter afstand gerespecteerd.

Kleuterwerking paasvakantie

Update 30/03/2021: 

Geheel conform de richtlijnen van de hogere overheid zijn we er na heel wa gepuzzel in geslaagd om onze kleuterwerking tijdens de paasvakantie coronaproof te organiseren. De kleuters worden opgedeeld in 4 groepen van 10 kleuters en worden opgevangen op 2 aparte locaties, nl. Hib-Hop Wildemanspark en school De Bijenkorf. Ouders die hun kind(eren) hebben ingeschreven, krijgen een individuele e-mail met de informatie waar hun kind afgezet en opgehaald moet worden.

Omdat deze organisatie veel inspanning vraagt van onze begeleiding, werd er beslist om de opvanguren te beperken van 7u30 tot 16u30. Alvast bedankt om hiermee rekening te houden.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de coördinator of bespreek deze met de Hib-Hop-begeleiding ter plaatse.

 

Hoe worden onze kleuterbubbels samengesteld?

De kleuters worden op twee verschillende locaties opgevangen. De locatie waar jouw kind kan opgevangen worden, vind je terug in de individuele e-mail die op 29/03/2021 verstuurd werd. Je leest er ook in welke bubbel je kind wordt opgevangen.

De Bijenkorf

 • Speelgroep: groene en paarse bubbel
 • Brengen en ophalen: via de ingang van de school aan de Gebroeders Massantstraat

Hib-Hop Wildemanspark

 • Speelgroep: gele en blauwe bubbbel
 • Brengen en ophalen:
  • gele bubbel: via de poort aan de voorkant van het gebouw
  • blauwe bubbel: via de poort aan de achterkant van het gebouw

Wat is er belangrijk bij het brengen en ophalen van je kind?

Omdat de organisatie van de opvang veel inspanning vraagt van onze begeleiding, werd er beslist de opvanguren te beperken van 7u30 tot 16u30.

Tijdens het breng- en haalmoment, vragen we aan alle ouders:

 • voor Hib-Hop Wildemanspark: om buiten aan de poort te wachten
 • voor De Bijenkorf: om buiten aan de poort te wachten (als de kinderen buiten spelen) of de kinderen af te zetten aan de deur van het opvanglokaal (als de kinderen binnen spelen)
 • om een mondmasker op te zetten
 • om vooraf de handen te ontsmetten
 • om 1,5 meter afstand te houden
 • om duidelijk de naam van het kind dat je brengt of ophaalt én jouw naam door te geven (en een naamkaartje van je kind aan de boekentas te hangen)
 • om nog even te controleren samen met de begeleiding dat jouw kind in de juiste groep zit en op de juiste plaats afgezet werd
 • om alleen te komen en het afscheid beperkt te houden

Wat brengt je kind allemaal mee naar Hib-Hop?

 • drinkbus gevuld met water (er mogen geen bekers gebruikt worden van de opvang zelf)
 • tussendoortje voor 10u00 en 16u00
 • boterhammetjes voor ’s middags
 • eservekleding

Schrijf overal de naam van je kind op en hang aan de boekentas ook duidelijk een kaartje met voor- en achternaam van je kind.

Wanneer mag je kind niet naar de opvang komen?

 • Als kinderen ziek zijn, kunnen ze niet naar de opvang komen.
 • Wees extra waakzaam bij de volgende symptomen : hoest, kortademigheid, pijn op de borst, reuk- of smaakverlies, koorts, spierpijn, vermoeidheid, lopende/verstopte neus, niezen, keelpijn, hoofdpijn, diarree … Deze symptomen kunnen wijzen op een besmetting met Covid-19. Contacteer bij twijfel zeker je huisarts of kinderarts.
 • Indien je zoon of dochter in de opvang ziek wordt of duidelijke symptomen vertoont, wordt je kind onmiddellijk apart opgevangen en vragen wij om het kind zo snel mogelijk op te halen.

Welke activiteiten worden er georganiseerd?

Op deze pagina kan je de vakantiethema’s terugvinden.
Onze begeleiding heeft elke voor- en namiddag leuke activiteiten uitgewerkt, op maat van de kleuters, die passen binnen deze thema’s.

Thema's paasvakantie 2021:

 • week 1: Het paaskuiken met de paarse vleugels
 • week 2: Hocus, pocus ... daar is de lente

Voor welke dagen heb ik mijn kind ingeschreven?

Dit kan je makkelijk nakijken op de kalender van i-School.

Wat bij besmetting?

Indien één van de begeleid(st)ers of kinderen besmet is met het coronavirus, nemen we onmiddellijk contact op met de dokter van het agentschap Opgroeien en brengen we ook de school en de betrokken ouders op de hoogte. Tijdens een overleg wordt dan bekeken welke quarantainemaatregelen er moeten genomen worden voor de opvang.

Werd jouw kind positief getest op corona en werd het de afgelopen periode opgevangen bij Hib-Hop? Meld dit dan zeker aan coördinator Karin De Win (016 29 85 56 of karin.dewin@igo.be). 

Interessante links en documenten

Hieronder nog een selectie nuttige informatie uit het draaiboek van het agentschap Opgroeien. Ga zeker eens een kijkje nemen.

 
 
 
 

Designed & created by loft33

IGO respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen