art icon contact

art icon sitemap

art icon print

art icon login

 

Buitenschoolse kinderopvang Hib-Hop - Hib-Hop vs corona

Hib-Hop vs corona

huidige kleurcode: geel

laatste updates:

 • woensdag 9/06/2021: aanpassing kleurcode naar 'geel'
 • vrijdag 4/06/2021: aanpassing kleurcode naar 'geel' vanaf 9/06/2021, tot dan blivjen de huidige maatregelen voor de oranje kleurcode van kracht - zie 'Huidige kleurcode: geel' voor meer informatie
 • woensdag 26/05/2021:
  • de inschrijvingen voor de zomervakantie starten op woensag 2/6/2021 om 13u via www.i-school.be/login (kalender BKO Hib-Hop). Meer info vind je op deze pagina. Je kan er ook de thema's nalezen.
 • dinsdag 11/05/2021: aanpassing kleurcode naar 'oranje' vanaf 17/05/2021, tot  dan blijven de huidige maatregelen voor de rode kleurcode van kracht - zie 'Huidige kleurcode: rood' voor meer informatie

Beste ouders,

Tijdens dit coronaschooljaar willen we ons in alle vestigingen zo veel mogelijk houden aan onze standaard Hib-Hop-werking, zowel qua uren als qua praktische organisatie. Indien het aantal besmettingen opnieuw stijgt of bij nieuwe richtlijnen vanuit de overheid wordt dit uiteraard opnieuw bekeken.

De meest recente informatie over de organisatie van onze buitenschoolse kinderopvang kan je steeds terugvinden op deze pagina.

Team Hib-Hop


Kleurcodes bij Hib-Hop

Voor de buitenschoolse kinderopvang volgen wij in deze periode het draaiboek van Agentschap Opgroeien (Kind & Gezin). Net zoals in het onderwijs wordt er bij ons ook gewerkt met vier kleurcodes: groen, geel, oranje en rood.

Code groen zal er enkel en alleen zijn indien we volledig kunnen terugkeren naar een normale werking, wat voorlopig dus nog niet haalbaar is in de huidige situatie in België.

In een gele, oranje en rode situatie blijven een groot aantal maatregelen hetzelfde, maar zal er vooral een verschil zijn in het toelaten van volwassenen in de opvang.

In al deze situaties zijn dus alle kinderen (in elke situatie, behalve bij ziekte of als ze in thuisisolatie zitten) welkom in de opvang, tenzij de noodopvang wordt geopend

Indien de kleurcode verandert of wanneer de overheid of de school beslist om strengere maatregelen toe te passen, brengen we jullie daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. 

Huidige kleurcode: geel

 Opgelet: Vanaf 9 juni 2021 schakelen we opnieuw over naar de gele kleurcode. Tot dan blijven de huidige maatregelen voor de oranje kleurcode van kracht. Hieronder vind je reeds extra informatie over de maatregelen bij de gele kleurcode.

Bij kleurcode geel blijven de maatregelen blijven we de basis voorzorgsmaatregelen strikt volgen. Voor deze maatregelen verwijzen we graag naar de secite 'Extra voorzorgsmaatregelen in de opvang'. Dit wil zeggen dat volgende maatregelen behouden bljven:

 • De kinderbegeleiders dragen altijd een mondmasker, ook bij een groep die enkel uit kleuters bestaat. 
 • Kinderen uit het 5de en het 6de leerjaar blijven binnen een mondmasker dragen tot 30 juni. Indien deze richtlijn wordt aangepast, brengen we je meteen op de hoogte.
 • We spelen nog steeds zo veel mogelijk buiten.

Bijkomende wijzigingen:

 • Klassen of scholen moeten niet meer apart opgevangen worden (maximaal 50 kinderen in één groep) en het busvervoer is terug mogelijk. Hierdoor is gecentraliserede lange opvang op woensdag opnieuw mogelijk na 14u00 op de locaties Hib-Hop Wildemanspark en Hib-Hop Overstraat. Ook onze inclusieve opvang kan opnieuw opgestart worden.
 • Ouders en externen (bv. stagebegeleiders) zijn terug welkom op de speelplaats van de opvang indien ze een mondmasker dragen en afstand houden. Wij vragen aan iedereen om wel voorzichtig te blijven en alle hygiënemaatregelen, zoals handen wassen en ontsmetten, te volgen. 

Bij kleurcode oranje blijven de de maatregelen voor de gele kleurcode gelden. Voor deze maatregelen verwijzen we graag naar de sectie 'Extra voorzorgsmaatregelen in de opvang'.

Naast de maatregelen voor de gele kleurcode, zijn volgende maatregelen van kracht bij kleurcode oranje:

 • De poetshulpen, klusjesmannen en leveranciers vermijden de speelruimte wanneer er kinderen aanwezig zijn.
 • De kinderbegeleiders dragen altijd een mondmasker, ook bij kleuters.
 • Kinderen uit het 5de en 6de leerjaar dragen binnen altijd een mondmasker. Buiten dragen ze een mondmasker wanneer geen veilige afstand kan gegarandeerd worden.

Bij alle kleurcodes blijft de voor- en naschoolse opvang open voor alle kinderen, tenzij er wordt overgeschakeld naar noodopvang.

Er wordt veel buiten gespeeld. Zorg dus voor gepaste kleding. Indien er binnen gespeeld wordt, zorgen we voor voldoende ventilatie.

Wie wordt waar opgevangen?

Update vrijdag 4/6/2021: Vanaf 9/6/2021 moeten klassen en scholen niet meer apart opgevangen worden (maximaal 50 kinderen in één groep) en is het busvervoer terug mogelijk. Hierdoor is gecentraliserede lange opvang op woensdag opnieuw mogelijk na 14u00 op de locaties Hib-Hop Wildemanspark en Hib-Hop Overstraat. Ook onze inclusieve opvang kan opnieuw opgestart worden. 

Naar aanleiding van de heropening van de scholen vanaf maandag 19 april zal de organisatie van de buitenschoolse opvang in Herent terug doorgaan zoals vóór de paasvakantie:

 • Voor- en naschools zijn alle kinderen terug welkom bij Hib-Hop. We proberen zo veel mogelijk de kleuters en kinderen Lager Onderwijs in een aparte groep op te vangen.

 • Op dit moment mogen we nog geen kinderen uit verschillende scholen samen opvangen in onze gecentraliseerde lange opvang. De opvang op woensdag gaat voorlopig dan ook nog door op elke locatie apart en dit tot 16 uur (idem zoals voor de paasvakantie). Hib-Hop Wildemanspark en Hib-Hop Overstraat blijven wel, zoals voorheen, standaard open tot 19u00.

 • De bestaande maatregelen m.b.t hygiëne en het brengen/ophalen van kinderen blijven van kracht.

 • We spelen zo veel mogelijk buiten, zorg dus zeker voor aangepaste kleding.

 • Net zoals op school is er ook in de opvang een mondmaskerplicht voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Zie 'Extra voorzorgsmaatregelen in de opvang' voor meer info.

Moet ik vooraf inschrijven?

Vooraf inschrijven voor de ‘korte opvang’ is niet nodig. Indien je gebruik wenst te maken van de ‘lange opvang’ op woensdag, neem dan even contact op met de coördinatie via HIBHOP@igo.be zodat wij de rij of het busvervoer kunnen organiseren.

Ook de algemene regel in verband met inschrijving voor schoolvrije dagen en vakanties bij Hib-Hop blijft behouden. Inschrijven kan via je account op i-School.

Richtlijnen brengen en ophalen van de kinderen

Om het brengen en ophalen van de kinderen vlot en veilig te laten verlopen, maken we de volgende afspraken:

 • Voor je naar de opvang komt, vragen wij om de handen te ontsmetten.
 • Draag steeds een mondmasker en hou voldoende afstand (minimum 1,5 meter).
 • Indien mogelijk, zorg ervoor dat zo veel mogelijk dezelfde persoon het kind komt brengen/ophalen.
 • Afzetten en ophalen van de kinderen gebeurt aan de schoolpoort (niet in de opvanglokalen).
 • Geef duidelijk jouw naam door en de naam van het kind dat je brengt/ophaalt (het scannen gebeurt manueel).
 • Hou het contact aan de schoolpoort beperkt.

Ophalen van kinderen in Hib-Hop Elststraat

In Hib-Hop Elststrat werd de organisatie tijdens de naschoolse opvang lichtjes aangepast voor een vlottere ophaling en om kleuters bij koude temperaturen ook de kans te geven om coronaproof binnen te spelen. 

Ophaling

 • Bij de start van de naschoolse opvang:
  Kinderen ophalen kan via de oranje poort. Net zoals op het einde van de schooldag, mogen ouders hun kinderen opwachten op de groene strook. Mogen we vragen om van zodra mogelijk weer de speelplaats te verlaten.

 • Van 17u00 tot 17u15:
  Ale kinderen verhuizen naar de 'oude speelplaats' vooraan. De oranje poort wordt afgesloten en het kleine poortje tegenover de speelweide wordt geopend. Wij vragen om even te wachten aan het poortje zodat de kinderen daar afgehaald kunnen worden. Indien het erg druk is aan de poort en het dus niet mogelijk is om voldoende afstand te houden, kunnen ouders ook even wachten op de speelplaats tegen de draad.

Huiswerk voor lagereschoolkinderen

Ten gevolge van de laatste coronarichtlijnen kunnen lagerschoolkinderen vanaf 24/03/2021 geen huiswerk meer maken tijdens de opvang. We hopen hierbij op je begrip.

Heb je nog vragen, aarzel dan niet om de begeleiding hierover aan te spreken of neem contact op met Karin De Win (016 29 85 56). Indien er aanpassingen nodig zijn in functie van nieuwe coronamaatregelen, houden we jullie uiteraard op de hoogte via e-mail en via deze coronapagina.

Extra voorzorgsmaatregelen in de opvang

Update 04/06/2021: Vanaf 9/06/2021 is het voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar niet langer verplicht om buiten een mondmasker te dragen. De mondmaskerplicht binnen blijft wel van gelden.

Kleuters en kinderen lager onderwijs worden op elke locatie apart opgevangen om het aantal contacten per begeleid(st)er te beperken. In onze verschillende opvanglocaties doen we er alles aan om jouw kinderen zo veilig mogelijk op te vangen. Daarom treffen we volgende extra voorzorgsmaatregelen:

 • Per begeleid(st)er wordt er gestreefd naar maximum 50 nauwe kindcontacten per week.
 • De registraties van de aanwezige kinderen worden bijgehouden via i-School. Dit maakt het mogelijk om steeds een overzicht te hebben van de aanwezige kinderen tijdens een bepaald opvangmoment. Bij contact tracing baseren we ons op deze informatie.
 • Afzetten en ophalen van de kinderen gebeurt aan de schoolpoort (niet in de opvanglokalen).
 • Er wordt zo veel mogelijk buiten gespeeld + de lokalen worden regelmatig verlucht. Zorg steeds voor gepaste kleding waarmee er buiten kan gespeeld worden.
 • Het speelgoed wordt éénmaal per week grondig gereinigd + bij elke wissel van groep.
 • Samen met de kinderen hebben wij aandacht voor een goede hand- en hoesthygiëne.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de begeleiding die bij het lager onderwijs staat en bij elk contact met volwassenen. Bij de kleuters is dit niet verplicht. De kinderen zelf moeten geen mondmasker dragen (tenzij hierover andere richtlijnen door de school gecommuniceerd worden).

Bovenstaande maatregelen zijn geldig voor de gele kleurcode. Voor de oranje kleurcode dient naast deze maatregelen rekening gehouden te worden met volgende extra maatregelen: 

 • Externen (klusjesman, poetsvrouw ...) vermijden de opvang indien er kinderen aanwezig zijn.
 • Tijdens de eetmomenten binnen moeten kinderen gespreid uit elkaar eten, tenzij het klasgenoten zijn. Daarbij wordt de regel van 1,5 meter afstand gerespecteerd.

Opvang op schoolvrije dagen

Op woensdag 12/05/2021 is er een schoolvrije dag voor de scholen De Bijenkorf, De Kraal en Toverveld. Inschrijven voor Hib-Hop-opvang kan nog tot 28/04/2021 via i-School.

Hoe de opvang die dag zal georganiseerd worden en welke opvanguren er kunnen aangeboden worden, is sterk afhankelijk van de evolutie van de coronacijfers en de maatregelen die binnen onderwijs/buitenschoolse opvang zullen genomen worden. Zodra we meer weten, brengen we je op de hoogte.

Wat bij besmetting?

Indien één van de begeleid(st)ers of kinderen besmet is met het coronavirus, nemen we onmiddellijk contact op met de dokter van het agentschap Opgroeien en brengen we ook de school en de betrokken ouders op de hoogte. Tijdens een overleg wordt dan bekeken welke quarantainemaatregelen er moeten genomen worden voor de opvang.

Werd jouw kind positief getest op corona en werd het de afgelopen periode opgevangen bij Hib-Hop? Meld dit dan zeker aan coördinator Karin De Win (016 29 85 56 of karin.dewin@igo.be). 

Interessante links en documenten

Hieronder nog een selectie nuttige informatie uit het draaiboek van het agentschap Opgroeien. Ga zeker eens een kijkje nemen.

 
 
 
 
Lokale besturen

Designed & created by loft33

IGO respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen