art icon contact

art icon sitemap

art icon print

art icon login

 

Buitenschoolse kinderopvang Hib-Hop - Hib-Hop op schooldagen

Hib-Hop op schooldagen

Op schooldagen kunnen kinderen voor- en naschools bij Hib-Hop terecht om te spelen, te ontdekken, vriendjes te maken en zo veel meer.

Bij Hib-Hop krijgen kinderen de mogelijkheid om tijdens de naschoolse opvang ongeveer 30 minuten aan hun huiswerk te werken. De huiswerktijd is enkel voorzien op maandag, dinsdag en donderdag. De begeleid(st)ers staan niet in voor de inhoud van het huiswerk. Wel streven zij ernaar de kinderen in alle rust aan hun huiswerk te kunnen laten werken.

 Wanneer?

Tijdens het schooljaar maakt Hib-Hop een onderscheid tussen korte opvang en lange opvang.

Korte opvang wordt georganiseerd in de lokalen van de scholen zelf. Een uitzondering is de Bijenkorf.
De scholen waar de korte Hib-Hop opvang doorgaat zijn de Kraal Van Bladelstraat, Schaffelkantstraat, Elststraat en Termerestraat, en de Pastoor De Clerckschool.

De korte Hib-Hop opvang is voorschools geopend vanaf 7u30 en naschools tot 18u.
Op woensdag is de korte Hib-Hop opvang open tot 14u.

Lange opvang vindt plaats in Hib-Hop Wildemanspark (voor kinderen die naar school gaan in Herent en Winksele) en Hib-Hop Overstraat (voor kinderen die naar school gaan in Veltem-Beisem).

De lange opvang opent zijn deuren voor de schooluren vanaf 7u en sluit naschools om 19u.
Alle verplaatsingen tussen korte en lange opvang gebeuren steeds in een begeleide rij of met een minibusje.

Op schooldagen na 18u en op woensdagen na 14u dienen alle kinderen opgehaald te worden in de locatie voor lange opvang.

 Waar?

uw kind gaat naar korte opvang verplaatsing lange opvang
De Kraal Schaffelkantstraat Hib-Hop Schaffelkantstraat 47 minibus Hib-Hop Wildemanspark
De Kraal Elststraat Hib-Hop Elststraat 95 minibus Hib-Hop Wildemanspark
De Kraal Termerestraat Hib-Hop Termerestraat 19 minibus Hib-Hop Wildemanspark
De Kraal Van Bladelstraat Hib-Hop Van Bladelstraat 28 (LO) en 29 (KL) rij Hib-Hop Wildemanspark
De Bijenkorf Hib-Hop Wildemanspark 36 rij Hib-Hop Wildemanspark
Pastoor De Clerckschool Hib-Hop Pastoor De Clerckschool 1 rij Hib-Hop Overstraat
Toverveld Hib-Hop Overstraat 60 --- Hib-Hop Overstraat


 
Kostprijs?

Voor de voorschoolse en naschoolse opvang betaal je per begonnen half uur 1,39 euro (tarief september 2021 - augustus 2022). 

De opvangkosten zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 14 jaar. De attesten worden opgemaakt op basis van de betaalde facturen. Je ontvangt een attest in de maand mei van het daaropvolgend jaar.

Als er meerdere kinderen uit eenzelfde gezin gelijktijdig in de opvang zijn, betaal je 25% minder op de totale som van de ouderbijdragen.

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen gebruik maken van de opvang tegen sociaal tarief. De ouderbijdragen worden verminderd met 50%.
Een aanvraag tot toekenning van het sociaal tarief kan je indienen bij de medewerker Administratie Kinderopvang. De voorwaarden voor de toekenning van het sociaal tarief zijn terug te vinden in het huishoudelijk reglement.

 Hoe inschrijven?

Als je kind voor de eerste keer naar de opvang komt, dien je eerst een profiel aan te maken op i-School. Bij elke wijziging moet je dit profiel onmiddellijk aanpassen.

Nadat je een profiel hebt aangemaakt, kan je kind op schooldagen vrij naar de opvang komen.

 
 
 
 
Lokale besturen

Designed & created by loft33

IGO respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen