art icon contact

art icon sitemap

art icon print

art icon login

 

Buitenschoolse kinderopvang Hib-Hop - Hib-Hop op schoolvrije dagen

Hib-Hop op schoolvrije dagen

 Wanneer?

Op schoolvrije dagen is de opvang open tussen 7u en 19u.

Klik op de links voor een overzicht van de schoolvrije dagen per school

School
De Kraal
De Bijenkorf
Toverveld
Pastoor De Clerckschool

 Waar?

School Opvang
De Kraal

Hib-Hop Wildemansweg 36 (lager onderwijs)
Hib-Hop Van Bladelstraat 29 (kleuters)

De Bijenkorf Hib-Hop Wildemansweg 36 
Toverveld Hib-Hop Overstraat 60
Pastoor De Clerckschool Hib-Hop Pastoor De Clerckstraat 1
(of Hib-Hop Overstraat 60 of Hib-Hop Wildemansweg 36)

  Kostprijs?

Op een schoolvrije dag hanteert Hib-Hop de volgende tarieven (september 2020 - augustus 2021):

opvangperiode normaal tarief sociaal tarief meerdere kinderen uit hetzelfde gezin
halve dag (<6u) 7,44 euro 3,72 euro 5,58 euro
hele dag (>6u) 11,42 euro 5,71 euro 8,57 euro

Hou er rekening mee dat ingeschreven opvang altijd aangerekend wordt (tenzij er binnen de drie werkdagen een doktersbriefje wordt bezorgd). 

Wij vragen een maandelijkse betaling van de gezinsbijdragen. Uit ecologische overwegingen geven wij de voorkeur aan een digitale factuurverdeling. 

De opvangkosten zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot en met 11 jaar. De attesten worden opgemaakt op basis van de betaalde facturen. Je ontvangt een attest in de maand mei van het daaropvolgend jaar.

Als er meerdere kinderen uit eenzelfde gezin gelijktijdig in de opvang zijn, betaal je 25% minder op de totale som van de ouderbijdragen.

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen gebruik maken van de opvang tegen sociaal tarief. De ouderbijdragen worden verminderd met 50%.
Een aanvraag tot toekenning van het sociaal tarief kan je indienen bij de coördinator. De voorwaarden voor de toekenning van het sociaal tarief zijn terug te vinden in het huishoudelijk reglement.

 Wat meebrengen?

Een lunchpakket en tussendoortjes dienen kinderen zelf mee te brengen naar de opvang.
Zij brengen ook een goed afsluitbare drinkbus met water mee die ze in de opvang kunnen navullen wanneer nodig.

 Hoe inschrijven?

Voor opvang op schoolvrije dagen dien je je kind verplicht vooraf in te schrijven! Dat kan enkel online via QriKo zolang er plaats is. Kinderen die niet tijdig ingeschreven zijn kunnen helaas niet naar de opvang komen.

Let op want er is een uiterste inschrijvingsdatum van ongeveer twee weken voor de schoolvrije dag.

Ingeschreven opvang wordt steeds aangerekend. Bij ziekte van je kind of onvoorziene werkomstandigheden vragen we je om binnen de 3 eerstvolgende werkdagen een dokters- of werkgeversattest per mail of per post te bezorgen aan IGO of af te geven in de opvang. Alleen in dit geval is de annulering kosteloos. Annuleren kan enkel plaatsvinden via de coördinator, niet via de begeleiding. Het is niet mogelijk in te schrijven voor de vakantieopvang indien je nog een openstaande factuur bij ons hebt.

 
 
 
 

Designed & created by loft33

IGO respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen