art icon contact

art icon sitemap

art icon print

art icon login

 

Buitenschoolse kinderopvang Hop-la! - Hop-la! vs corona

Hop-la! vs corona

huidige kleurcode: rood

laatste updates:

 • dinsdag 23/03/2021: overschakeling noodopvang, zie 'Wie wordt waar opgevangen?' + mondmaskerplicht voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar, zie 'Extra voorzorgsmaatregelen in de opvang'
 • vrijdag 5/2/2021 - aanpassing organisatie Hop-la! vanaf 8/2/2021, zie 'Wie wordt waar opgevangen?' en 'Moet ik vooraf inschrijven?'
 • donderdag 7/1/2021 - aanpassing 'extra voorzorgsmaatregelen in de opvang' i.v.m. contact tracing a.d.h.v. gegevens uit i-School
 • maandag 2/11/2020 - aanpassing kleurcode - zie 'Huidige kleurcode: rood' voor meer informatie

Beste ouders,

Tijdens dit coronaschooljaar willen we ons graag zo veel mogelijk houden aan onze standaard Hop-la!-werking. Indien het aantal besmettingen opnieuw stijgt of bij nieuwe richtlijnen vanuit de overheid wordt dit uiteraard opnieuw bekeken.

De meest recente informatie over de organisatie van onze buitenschoolse kinderopvang kan je steeds terugvinden op deze pagina.

Team Hop-la!


Kleurcodes bij Hop-la!

Voor de buitenschoolse kinderopvang volgen wij in deze periode het draaiboek van Agentschap Opgroeien (Kind & Gezin). Net zoals in het onderwijs wordt er bij ons ook gewerkt met vier kleurcodes: groen, geel, oranje en rood.

Code groen zal er enkel en alleen zijn indien we volledig kunnen terugkeren naar een normale werking, wat voorlopig dus nog niet haalbaar is in de huidige situatie in België.

In een gele, oranje en rode situatie blijven een groot aantal maatregelen hetzelfde, maar zal er vooral een verschil zijn in het toelaten van volwassenen in de opvang.

In al deze situaties zijn dus alle kinderen (in elke situatie, behalve bij ziekte of als ze in thuisisolatie zitten) welkom in de opvang, tenzij de noodopvang wordt geopend.

Indien de kleurcode verandert of wanneer de overheid of de school beslist om strengere maatregelen toe te passen, brengen we jullie daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. 

Huidige kleurcode: rood

Bij kleurcode rood blijven de de maatregelen voor de gele en oranje kleurcode gelden. Voor de maatregelen voor de gele en oranje kleurcode verwijzen we graag naar de sectie 'Extra voorzorgsmaatregelen in de opvang' hieronder.

Bij kleurcode rood blijft de voor- en naschoolse opvang open voor alle kinderen, tenzij er wordt overgeschakeld naar noodopvang.

Er wordt veel buiten gespeeld. Zorg dus voor gepaste kleding. Indien er binnen gespeeld wordt, zorgen we voor voldoende ventilatie.

Individuele ondersteuning van de begleiding door de coördinatie/personeelswerker kan enkel nog digitaal doorgaan, met uitzondering van hoogdringende situaties.

Wie wordt waar opgevangen?

Op basis van de huidige richtlijnen zijn wij tot aan de paasvakantie verplicht om opnieuw over te schakelen naar noodopvang. Dit betekent dat enkel ouders die geen andere oplossing hebben, nog gebruik kunnen maken van de voor- en/of naschoolse opvang. We denken hierbij bijvoorbeeld aan ouders uit de zorgsector of andere essentiële beroepen. Vooraf inschrijven is hiervoor niet nodig. Twijfel je of je gebruik kunt maken van de opvang, neem dan even contact op met de coördinator.

Moet ik vooraf inschrijven?

Indien je kind geregistreerd is op i-School, kan het vrij gebruikmaken van de Hop-la!-opvang.

Voor opvang op woensdagnamiddag vragen we wel om vooraf in te schrijven door een mailtje te sturen naar het opvanginitiatief van jouw school (Hop-la! of Ferm).

Richtlijnen brengen en ophalen van de kinderen

Om het brengen en ophalen van de kinderen vlot en veilig te laten verlopen, maken we de volgende afspraken:

 • Voor je naar de opvang komt, vragen wij om de handen te ontsmetten.
 • Draag steeds een mondmasker en hou voldoende afstand (minimum 1,5 meter).
 • Indien mogelijk, zorg ervoor dat zo veel mogelijk dezelfde persoon het kind komt brengen/ophalen.
 • Afzetten en ophalen van de kinderen gebeurt aan de schoolpoort (niet in de opvanglokalen).
 • Geef duidelijk jouw naam door en de naam van het kind dat je brengt/ophaalt (het scannen gebeurt manueel).
 • Hou het contact aan de schoolpoort beperkt.

Extra voorzorgsmaatregelen in de opvang

Update 23/03/2021: Omwille van het stijgend aantal besmettingen in de lagere scholen is beslist dat kinderen van het 5de en 6de leerjaar altijd een mondmasker moeten dragen in de klas. Deze mondmaskerplicht geldt ook voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar die gebruikmaken van de buitenschoolse opvang en dat zowel binnen als buiten. We vragen hierbij om een extra reservemondmasker mee te geven met je kind.

In onze verschillende opvanglocaties doen we er alles aan om jouw kinderen zo veilig mogelijk op te vangen. Daarom treffen we volgende extra voorzorgsmaatregelen:

 • Kleuters en kinderen lager onderwijs worden zo veel mogelijk apart opgevangen om het aantal contacten per begeleid(st)er te beperken.
 • Per begeleid(st)er wordt er gestreefd naar maximum 50 nauwe kindcontacten per week.
 • De registraties van de aanwezige kinderen worden bijgehouden via i-School. Dit maakt het mogelijk om steeds een overzicht te hebben van de aanwezige kinderen tijdens een bepaald opvangmoment. Bij contact tracing baseren we ons op deze informatie.
 • Afzetten en ophalen van de kinderen gebeurt aan de schoolpoort (niet in de opvanglokalen).
 • Er wordt zo veel mogelijk buiten gespeeld + de lokalen worden regelmatig verlucht. Zorg steeds voor gepaste kleding waarmee er buiten kan gespeeld worden.
 • Het speelgoed wordt éénmaal per week grondig gereinigd + bij elke wissel van groep.
 • Samen met de kinderen hebben wij aandacht voor een goede hand- en hoesthygiëne.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de begeleiding die bij het lager onderwijs staat en bij elk contact met volwassenen. Bij de kleuters is dit niet verplicht. De kinderen zelf moeten geen mondmasker dragen (tenzij hierover andere richtlijnen door de school gecommuniceerd worden).

Bovenstaande maatregelen zijn geldig voor de gele kleurcode. Voor de oranje kleurcode dient naast deze maatregelen rekening gehouden te worden met volgende extra maatregelen: 

 • Externen (klusjesman, poetsvrouw ...) vermijden de opvang indien er kinderen aanwezig zijn.
 • Tijdens de eetmomenten binnen moeten kinderen gespreid uit elkaar eten, tenzij het klasgenoten zijn. Daarbij wordt de regel van 1,5 meter afstand gerespecteerd.

Wat bij besmetting?

Indien één van de begeleid(st)ers of kinderen besmet is met het coronavirus, nemen we onmiddellijk contact op met de dokter van het agentschap Opgroeien en brengen we ook de school en de betrokken ouders op de hoogte. Tijdens een overleg wordt dan bekeken welke quarantainemaatregelen er moeten genomen worden voor de opvang.

Werd jouw kind positief getest op corona en werd het de afgelopen periode opgevangen bij Hop-la!? Meld dit dan zeker aan coördinator Kim Dierickx (016 29 85 56 of kim.dierickx@igo.be). 

Interessante links en documenten

Hieronder nog een selectie nuttige informatie uit het draaiboek van het agentschap Opgroeien. Ga zeker eens een kijkje nemen.

 
 
 
 

Designed & created by loft33

IGO respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen