art icon contact

art icon sitemap

art icon print

art icon login

 

Buitenschoolse kinderopvang Hop-la! - Hop-la! op schooldagen

Hop-la! op schooldagen

Op schooldagen kunnen kinderen voor- en/of naschools bij Hop-la! terecht voor een fijne tijd.

Tijdens de naschoolse opvang krijgen kinderen de vrije keuze om te spelen of aan hun huistaken te werken. De huiswerktijd is enkel voorzien op maandag, dinsdag en donderdag. De begeleid(st)ers staan niet in voor de inhoud van het huiswerk. Wel zorgen zij ervoor dat de kinderen in alle rust hun huiswerk kunnen maken. Tevens is er voldoende ruimte en mogelijkheid voor vrij spel.

 Wanneer?

Tijdens het schooljaar maakt Hop-la! een onderscheid tussen korte en lange opvang en werken we nauw samen met Ferm Kinderopvang BKO Wespelaar.

In alle scholen die in de onmiddellijke nabijheid van een vestiging van Ferm Kinderopvang gelegen zijn voorziet Hop-la! korte schoolopvang. Dit is schoolopvang vanaf 8u00 's ochtends en tot uiterlijk 17u00 's namiddags en tot 13u00 op woensdagmiddag. Aansluitend kunnen de kinderen van deze scholen in Ferm Kinderopvang terecht voor lange opvang.

In alle scholen die niet in de onmiddellijke nabijheid van Ferm Kinderopvang gelegen zijn voorziet Hop-la! lange schoolopvang. Kinderen van deze scholen kunnen op woensdagnamiddag ook in Ferm BKO Wespelaar terecht voor lange opvang.

school voorschools woensdagmiddag naschools
VBS Haacht-Station De Wieltjes nvt 12:15 tot 13:00 16:00 tot 17:00
vrijdag: 15:15 tot 16:15
VBS De Vuurboom Wakkerzeel nvt 12:30 tot 13:00 15:45 tot 17:00
VBS Lambertzhoeve 7:45 tot 8:15 12:30 tot 13:00 15:30 tot 17:00
GBS Klimop 8:00 tot 8:30 nvt 15:45 tot 17:00
VBS Don Bosco De Puzzel 7:00 tot 8:30 12:35 tot 14:00 15:30 tot 18:00
Freinetschool De Muze 7:30 tot 8:30 12:15 tot 13:00 15:45 tot 18:00

Voor meer info klik op de link van de school.

 Waar?

De schoolopvang Hop-la! wordt georganiseerd in of in de buurt van de school.

 Kostprijs?

Voor de voorschoolse en naschoolse opvang betaal je per begonnen kwartier 0,70 euro (tarief september 2021 - augustus 2022). 

Wij vragen een maandelijkse betaling van de gezinsbijdragen. Uit ecologische overwegingen geven wij de voorkeur aan een digitale factuurverdeling. 

De opvangkosten zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 14 jaar. De attesten worden opgemaakt op basis van de betaalde facturen. Je ontvangt een attest in de maand mei van het daaropvolgend jaar.

Als er meerdere kinderen uit eenzelfde gezin gelijktijdig in de opvang zijn, betaal je 25% minder op de totale som van de ouderbijdragen.

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen gebruik maken van de opvang tegen sociaal tarief.De ouderbijdragen worden verminderd met 50%. Een aanvraag tot toekenning van het sociaal tarief kan je indienen bij de coördinator. De voorwaarden voor de toekenning van het sociaal tarief zijn terug te vinden in het huishoudelijk reglement.

 Hoe inschrijven?

Als je kind voor de eerste keer naar de opvang komt, dien je eerst een profiel aan te maken op i-School. Daarna kan je tijdens het schooljaar vrij gebruikmaken van de opvang.

Ouders moeten het brengen of ophalen van hun kind(eren) steeds mondeling melden aan de begeleiding in de opvang, zodat de aanwezigheid geregistreerd kan worden op de tablet. Deze registraties vormen samen het aanwezigheidsregister en worden gebruikt voor de maandelijkse facturatie. Wanneer kinderen zonder melding afgezet of opgehaald worden, zal de volledige duur van de voor- of naschoolse opvang aangerekend worden. Vergeet u dus niet steeds te melden bij de begeleiding.

 
 
 
 
Lokale besturen

Designed & created by loft33

IGO respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen