art icon contact

art icon sitemap

art icon print

art icon login

 

Buitenschoolse kinderopvang BIKO - BIKO op schooldagen

BIKO op schooldagen

Op schooldagen kan je ervoor kiezen je kind(eren) voor- en/of naschools te laten opvangen bij BIKO. 

Tijdens de naschoolse opvang krijgen kinderen de vrije keuze om te spelen of aan hun huistaken te werken. De huiswerktijd is enkel voorzien op maandag, dinsdag en donderdag. De begeleid(st)ers staan niet in voor de inhoud van het huiswerk, maar zorgen er wel voor dat de kinderen hun huiswerk in alle rust kunnen maken. Tevens is er voldoende ruimte en mogelijkheid voor vrij spel.

IN DE VAKANTIE IS ER GEEN BIKO-OPVANG! 

 

Waar en wanneer? 

BIKO wordt steeds georganiseerd in de Hoofdschool van GBS 't Klavertje: Schoolstraat 37, 3360 Bierbeek

Locatie voorschools woensdagmiddag naschools

Hoofdschool GBS 't Klavertje

betalend: 7u00 tot 8u15
gratis: 8u15 tot 8u30

11u45 tot 16u00

16u15 tot 18u00
vrijdag: 15u15 tot 18u00

Kinderen die schoollopen in één van de drie andere vestigingen van de gemeentelijke basisschool 't Klavertje worden met de bus of te voet onder begeleiding van BIKO naar de opvang in de hoofdschool gebracht. 

Kostprijs?

Voor de voorschoolse en naschoolse opvang betaal je per begonnen kwartier 0,58 euro (tarief september 2021 - augustus 2022). 

Het busvervoer dat binnen de opvangtijden valt, wordt aan hetzelfde tarief aangerekend (0,58 euro per rit):

  • voorschoolse rit van Lovenjoel naar de hoofdschool
  • naschoolse rit van de hoofdschool naar Opvelp en Bierbeek Centrum

Wij vragen een maandelijkse betaling van de gezinsbijdragen. Uit ecologische overwegingen geven wij de voorkeur aan een digitale factuurverdeling. 

De opvangkosten zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot en met 14 jaar. De attesten worden opgemaakt op basis van de betaalde facturen. Je ontvangt een attest in de maand mei van het daaropvolgende jaar.

Als er meerdere kinderen uit eenzelfde gezin gelijktijdig in de opvang zijn, betaal je 25% minder op de totale som van de ouderbijdragen.

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen gebruik maken van de opvang tegen sociaal tarief. De ouderbijdragen worden dan verminderd met 50%. Een aanvraag tot toekenning van het sociaal tarief kan je indienen bij de coördinator. De voorwaarden voor de toekenning van het sociaal tarief zijn terug te vinden in het huishoudelijk reglement.

Hoe inschrijven?

Als je kind voor de eerste keer naar de opvang komt, dien je eerst een profiel aan te maken in i-School. Daarna kan je tijdens het schooljaar vrij gebruikmaken van de opvang.

Ouders moeten het brengen of ophalen van hun kind(eren) steeds mondeling melden aan de begeleiding in de opvang, zodat de aanwezigheid geregistreerd kan worden op de tablet. Deze registraties vormen samen het aanwezigheidsregister en worden gebruikt voor de maandelijkse facturatie. Wanneer kinderen zonder melding afgezet of opgehaald worden, zal de volledige duur van de voor- of naschoolse opvang aangerekend worden. Vergeet je dus niet steeds te melden bij de begeleiding.

 
 
 
 
Lokale besturen

Designed & created by loft33

IGO respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen