art icon contact

art icon sitemap

art icon print

art icon login

 

Buitenschoolse kinderopvang BIKO - BIKO vs corona

BIKO vs corona

huidige kleurcode: geel

laatste updates:

 • woensdag 9/06/2021: aanpassing kleurcode naar 'geel'
 • vrijdag 4/06/2021: aanpassing kleurcode naar 'geel' vanaf 9/06/2021, de huidige werking blijft behouden
 • dinsdag 11/05/2021: aanpassing kleurcode naar 'oranje' vanaf 17/05/2021, tot dan blijven de huidige maatregelen voor de rode kleurcode van kracht - zie 'Huidige kleurcode: rood' voor meer informatie
 • vrijdag 16/04/2021: alle kinderen zijn terug welkom bij BIKO vanaf maandag 19 april 2021. Ook het busvervoer zal opnieuw doorgaan zoals anders. De mondmaskerplicht blijft geldig.

Beste ouders,

Tijdens dit coronaschooljaar willen we ons graag zo veel mogelijk houden aan onze standaard BIKO-werking. Indien het aantal besmettingen opnieuw stijgt of bij nieuwe richtlijnen vanuit de overheid wordt dit uiteraard opnieuw bekeken.

De meest recente informatie over de organisatie van onze buitenschoolse kinderopvang kan je steeds terugvinden op deze pagina.

Team BIKO


Kleurcodes bij BIKO

Voor de buitenschoolse kinderopvang volgen wij in deze periode het draaiboek van Agentschap Opgroeien (Kind & Gezin). Net zoals in het onderwijs wordt er bij ons ook gewerkt met vier kleurcodes: groen, geel, oranje en rood.

Code groen zal er enkel en alleen zijn indien we volledig kunnen terugkeren naar een normale werking, wat voorlopig dus nog niet haalbaar is in de huidige situatie in België.

In een gele, oranje en rode situatie blijven een groot aantal maatregelen hetzelfde, maar zal er vooral een verschil zijn in het toelaten van volwassenen in de opvang.

In al deze situaties zijn dus alle kinderen (in elke situatie, behalve bij ziekte of als ze in thuisisolatie zitten) welkom in de opvang, tenzij de noodopvang wordt geopend.

Indien de kleurcode verandert of wanneer de overheid of de school beslist om strengere maatregelen toe te passen, brengen we jullie daarvan zo snel mogelijk op de hoogte.

Huidige kleurcode: geel

Update 4/06/2021: Vanaf 9/06/2021 schakelen we opnieuw over naar de gele kleurcode. De huidige maatregelen van de oranje kleurcode blijven geldig.

Bij kleurcode oranje blijven de de maatregelen voor de gele kleurcode gelden. Voor deze maatregelen verwijzen we graag naar de sectie 'Extra voorzorgsmaatregelen in de opvang'.

Naast de maatregelen voor de gele kleurcode, zijn volgende maatregelen van kracht bij kleurcode oranje:

 • De poetshulpen, klusjesmannen en leveranciers vermijden de speelruimte wanneer er kinderen aanwezig zijn.
 • De kinderbegeleiders dragen altijd een mondmasker, ook bij kleuters.
 • Kinderen uit het 5de en 6de leerjaar dragen binnen altijd een mondmasker. Buiten dragen ze een mondmasker wanneer geen veilige afstand kan gegarandeerd worden.

Bij alle kleurcodes blijft de voor- en naschoolse opvang open voor alle kinderen.

Er wordt veel buiten gespeeld. Zorg dus voor gepaste kleding. Indien er binnen gespeeld wordt, zorgen we voor voldoende ventilatie.

Individuele ondersteuning van de begleiding door de coördinatie/personeelswerker kan enkel nog digitaal doorgaan, met uitzondering van hoogdringende situaties.

Wie wordt waar opgevangen?

Naar aanleiding van de heropening van de scholen vanaf maandag 19 april 2021 zal de organisatie van de buitenschoolse opvang in Bierbeek terug doorgaan zoals vóór de paasvakantie. Voor- en naschools zijn dus alle kinderen terug welkom bij BIKO. Ook het busvervoer zal terug doorgaan zoals anders.

De mondmaskerplicht zoals beschreven onder 'Extra voorzorgsmaatregelen in de opvang' blijft gelden.

Moet ik vooraf inschrijven?

Vooraf inschrijven is niet nodig. Indien je kind geregistreerd is op i-School, kan het vrij gebruikmaken van de BIKO-opvang.

Richtlijnen brengen en ophalen van de kinderen

Om het brengen en ophalen van de kinderen vlot en veilig te laten verlopen, maken we de volgende afspraken:

 • Voor je naar de opvang komt, vragen wij om de handen te ontsmetten.
 • Draag steeds een mondmasker en hou voldoende afstand (minimum 1,5 meter).
 • Indien mogelijk, zorg ervoor dat zo veel mogelijk dezelfde persoon het kind komt brengen/ophalen.
 • Afzetten en ophalen van de kinderen gebeurt aan de schoolpoort (niet in de opvanglokalen).
 • Geef duidelijk jouw naam door en de naam van het kind dat je brengt/ophaalt (het scannen gebeurt manueel).
 • Hou het contact aan de schoolpoort beperkt.

Extra voorzorgsmaatregelen in de opvang

Update 16/04/2021: Ook na de paasvakantie blijft de mondmaskerplicht gelden. Kinderen van het 5de en 6de leerjaar moeten dus altijd een mondmasker moeten dragen in de klas. Deze mondmaskerplicht geldt ook voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar die gebruikmaken van de buitenschoolse opvang en dat zowel binnen als buiten. We vragen hierbij om een extra reservemondmasker mee te geven met je kind.

In onze verschillende opvanglocaties doen we er alles aan om jouw kinderen zo veilig mogelijk op te vangen. Daarom treffen we volgende extra voorzorgsmaatregelen:

 • Per begeleid(st)er wordt er gestreefd naar maximum 50 nauwe kindcontacten per week.
 • De registraties van de aanwezige kinderen worden bijgehouden via i-School. Dit maakt het mogelijk om steeds een overzicht te hebben van de aanwezige kinderen tijdens een bepaald opvangmoment. Bij contact tracing baseren we ons op deze informatie.
 • Afzetten en ophalen van de kinderen gebeurt aan de schoolpoort (niet in de opvanglokalen).
 • Er wordt zo veel mogelijk buiten gespeeld + de lokalen worden regelmatig verlucht. Zorg steeds voor gepaste kleding waarmee er buiten kan gespeeld worden.
 • Het speelgoed wordt éénmaal per week grondig gereinigd + bij elke wissel van groep.
 • Samen met de kinderen hebben wij aandacht voor een goede hand- en hoesthygiëne.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de begeleiding die bij het lager onderwijs staat en bij elk contact met volwassenen. Bij de kleuters is dit niet verplicht. De kinderen zelf moeten geen mondmasker dragen (tenzij hierover andere richtlijnen door de school gecommuniceerd worden).

Bovenstaande maatregelen zijn geldig voor de gele kleurcode. Voor de oranje kleurcode dient naast deze maatregelen rekening gehouden te worden met volgende extra maatregelen: 

 • Externen (klusjesman, poetsvrouw ...) vermijden de opvang indien er kinderen aanwezig zijn.
 • Tijdens de eetmomenten binnen moeten kinderen gespreid uit elkaar eten, tenzij het klasgenoten zijn. Daarbij wordt de regel van 1,5 meter afstand gerespecteerd.

Wat bij besmetting?

Indien één van de begeleid(st)ers of kinderen besmet is met het coronavirus, nemen we onmiddellijk contact op met de dokter van het agentschap Opgroeien en brengen we ook de school en de betrokken ouders op de hoogte. Tijdens een overleg wordt dan bekeken welke quarantainemaatregelen er moeten genomen worden voor de opvang.

Werd jouw kind positief getest op corona en werd het de afgelopen periode opgevangen bij BIKO? Meld dit dan zeker aan coördinator Kim Dierickx (016 29 85 56 of kim.dierickx@igo.be). 

Interessante links en documenten

Hieronder nog een selectie nuttige informatie uit het draaiboek van het agentschap Opgroeien. Ga zeker eens een kijkje nemen.

 
 
 
 
Lokale besturen

Designed & created by loft33

IGO respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen