art icon contact

art icon sitemap

art icon print

art icon login

 

Aan de oevers van de Dijle - Wat doen we?

Wat doen we?

Woonconsulenten

Bij de woonconsulenten kan je als inwoner (zowel huurder, verhuurder, eigenaar of andere) terecht voor gratis advies en informatie over:

- Premies en fiscale voordelen voor (ver)bouwen, (ver)kopen, (ver)huren

- Duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen

- Levenslang en aanpasbaar wonen

- Kwaliteit en veiligheid van woningen

- Betaalbaar wonen

- Sociaal huren, sociaal kopen en sociaal lenen

Spreekuren woonconsulent

 

Woningkwaliteit

De technisch adviseur van het woonproject geeft informatie over de woningkwaliteitsnormen zoals deze door de Vlaamse overheid bepaald zijn en voert ook vooronderzoeken uit in het kader van ongeschikt- en onbewoonbaarheidsverklaringen. Op die manier wordt getracht om de veiligheid, gezondheid en algemene kwaliteit van woningen in de gemeenten binnen het woonproject op peil te houden. De technisch adviseur kan je ook advies geven over duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen of je doorverwijzen naar meer gespecialiseerde organisaties.

Zie ook Informatie - premies - woningkwaliteit

Zie contactgegevens

 

Leegstand

Gemeenten worden steeds vaker geconfronteerd met stijgende huur- en verkoopprijzen en schaarser wordende bouwgronden. Meer en meer trachten gemeenten daarom langdurige leegstand te voorkomen en aan te pakken door eigenaars aan te moedigen hun woning of gebouw opnieuw in gebruik te (laten) nemen. We spreken van een leegstaande woning wanneer er gedurende 12 opeenvolgende maanden geen bewoning is. Bij een gebouw wordt gedurende 12 opeenvolgende maanden minstens 50% van de oppervlakte niet gebruikt volgens de bestemming van het gebouw om van leegstand te spreken. Deze leegstaande woningen en gebouwen worden opgenomen in het leegstandsregister van de gemeente.

Leegstand wordt vastgesteld op basis van een aantal objectieve indicaties, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister, van een melding als tweede verblijf of van aansluitingen op nutsvoorzieningen, een uitpuilende brievenbus…

Sommige gemeenten hebben een gemeentelijke heffing op leegstaande woningen en gebouwen. Dit wil zeggen dat je kan worden belast op het langdurig leegstaan van je woning of gebouw. Zelfs als je gemeente momenteel geen gemeentelijke heffing heeft, kan zij of het Vlaamse Gewest op elk moment een heffing invoeren. Het doel van deze heffing is niet het spijzen van de gemeentekas, maar kadert binnen het streven naar een betaalbare, kwaliteitsvolle woning voor iedereen.

Als eigenaar van een leegstaande woning kan je leegstand op verschillende manieren aanpakken. Je kan de woning zelf bewonen, ze verkopen of verhuren. Als hiervoor eerst renovatiewerken nodig zijn, vergeet dan niet dat je misschien beroep kan doen op allerlei premies en fiscale voordelen. Misschien bewoon je intussen zelf je woning en wil je een schrapping van je woning van de leegstandslijst aanvragen? Wanneer je vragen hebt rond leegstand kan je ons altijd contacteren. Op onze leegstandspagina kan je alvast enkele documenten vinden voor de gemeenten van het woonproject.

 

Beleid

Als projectuitvoerder van het woonproject ondersteunt een beleidsmedewerker de gemeente bij het uitstippelen van lokaal woonbeleid. De beleidsmedewerker volgt de wetgeving rond wonen op, adviseert de gemeente bij de opmaak van reglementen i.v.m. wonen, helpt de gemeente bij het uitstippelen van een gemeentelijke beleidsvisie… Om het lokaal woonbeleid in de gemeente goed af te stemmen met alle partners, zal de beleidsmedewerker ook geregeld lokaal woonoverleg organiseren waarbij alle belangrijke huisvestingsactoren die actief zijn in de gemeente betrokken worden. 

 
 
 
 

Designed & created by loft33

IGO respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen