art icon contact

art icon sitemap

art icon print

art icon login

 

Vlaamse energielening - Kom ik in aanmerking?

Kom ik in aanmerking? 

Je behoort tot de sociale doelgroep van de Vlaamse energielening als je aan één van onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2017 van de enige aanvrager of van beide aanvragers samen is niet hoger dan € 31.550 (te verhogen met 1.650 euro per persoon ten laste). Je kan dit nakijken op het aanslagbiljet van de personenbelastingen van 2018. 
  • Het meest recente gezamenlijk belastbaar inkomen van de enige aanvrager of van beide aanvragers samen is niet hoger dan € 19.105,58 verhoogd met € 3.536,95 per persoon ten laste en dit inkomen is sindsdien niet noemenswaardig gestegen. Je kan dit nakijken op jouw (jullie) recentste aanslagbiljet van de personenbelastingen. 
  • Je bent beschermd afnemer. Dat wil zeggen dat je recht hebt op het sociaal tarief voor elektriciteit (en aardgas).
  • Alle volwassenen die wonen op het adres waar de werken worden uitgevoerd, hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.
  • Je bent in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en slaagt er niet in om je verwarmingsfacturen te betalen.
  • Je wordt door het OCMW begeleid omwille van betalingmoeilijkheden, meer bepaald voor de rekeningen van gas- en elektriciteit.

Enkel als je tot de doelgroep behoort, kan je de lening aanvragen met het gewone aanvraagformulier. Voeg wel extra bewijsstukken toe waaruit duidelijk blijkt dat je tot de doelgroep behoort. Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kan je terecht in het gemeentehuis en/of OCMW van jouw gemeente.

De lening kan pas worden goedgekeurd na een financiële analyse door energiehuis IGO en een sociaal onderzoek door het OCMW van jouw huidige woonplaats. 

Als je tot de doelgroep behoort en de Vlaamse energielening kan aangaan, heb je ook recht op:
    • een gratis energiescan • meer info 
    • renovatiebegeleiding (begeleiding op maat) • meer info 


VZW's en verenigingen
met een sociaal doel kunnen nog tot eind 2020 een aanvraag indienen om tot maximaal 15.000 euro te lenen, terug te betalen op ten hoogste 10 jaar aan een vaste rentevoet van 1% JKP.  

Meer weten? 

Johan Eyben
johan.eyben@igo.be 
016 31 18 66

 
 
 
 

Designed & created by loft33

IGO respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen