art icon contact

art icon sitemap

art icon print

art icon login

 

Vlaamse energielening - Aanvraagformulier en procedure

Aanvraagformulier en procedure

OPGELET: enkel wie tot de sociale doelgroep behoort, kan nog een lening aanvragen

 

STAP 1

Neem de volgende documenten en tekst door op deze website:

STAP 2

Dien jouw leningsdossier in.

Om een leningsdossier te starten hebben we volgende documenten nodig:

  • Het ingevulde document kredietaanvraag Energielening.
  • Een kopie van de voor- en achterkant van de identiteitskaart van alle kredietaanvragers.
  • Een kopie van de offerte(s) van de uit te voeren werken.
  • Een bewijs dat je tot de doelgroep behoort
  • Bewijsstukken van jullie inkomsten van de laatste drie maanden (loonfiches, pensioenfiches, attesten van stortingen aan jezelf als zelfstandige, bewijs van werkloosheids-, ziekte- of invaliditietsuitkering...). Als je geen andere bewijsstukken hebt, mogen dit kopieën van rekeninguittreksels zijn.
  • Het laatst beschikbare aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen van alle kredietaanvragers (dit is het document dat je van de Federale Overheidsdienst Financiën ontvangt waarin staat hoeveel belastingen je dient te betalen of terugkrijgt). We hebben het volledige aanslagbiljet nodig.
  • Als je de lening aanvraagt voor een woning die je huurt of verhuurt: een kopie van de huurovereenkomst. 
  • Als er een energiescan werd uitgevoerd in de woning: het rapport hiervan.
  • De laatste afrekening van elektriciteit en eventueel aardgas, want we bekijken graag samen met jou je energieverbruik (in kWh of m³, niet in euro). Als je nog niet of nog maar net in de woning woont is dat helaas niet mogelijk en hoef je de afrekening niet toe te voegen. 

Stuur deze documenten per post of per e-mail naar:

Johan Eyben
medewerker energielening
De Vunt 17
3220 Holsbeek
energielening@igo.be

Opgelet! Als jouw leningsdossier niet volledig is of als de kredietaanvraag niet volledig is ingevuld, dan zal dit de aanvraagprocedure verlengen.

Opgelet! Als je getrouwd bent onder het wettelijk stelsel of het stelsel van algehele gemeenschap van goederen moet je de lening samen met je partner aanvragen. Jullie moeten dus beiden de kredietaanvraag en andere nodige documenten invullen. 

STAP 3

Analyse en akkoord: vanaf nu verlopen al jouw contacten via Johan Eyben.

Johan Eyben
medewerker energielening
tel: 016 31 18 66
De Vunt 17
3220 Holsbeek

Eerst analyseert hij jouw dossier. Als hij vragen heeft neemt hij contact met je op. Vervolgens beslist hij over jouw dossier.

Na een positieve beslissing wordt het dossier samen met de financiële analyse doorgestuurd naar de sociale dienst van het OCMW waar de aanvrager op dat moment woont. Het OCMW voert een sociaal onderzoek uit. Dit bestaat vooral uit een (al dan niet uitgebreide) financiële analyse. Uiteraard worden al jouw gegevens met de grootste discretie behandeld.

Als ook het OCMW akkoord gaat, wordt er tenslotte akkoord gevraagd van de Vlaamse overheid.

Als Vlaanderen akkoord gaat, contacteert Johan je om een afspraak te maken voor ondertekening. Hou rekening met een wachttijd van 1 à 2 maanden voor de financiële analyse en het sociaal onderzoek. 

We streven er naar om zoveel mogelijk leningen goed te keuren maar dit is niet altijd mogelijk. Dit is een consumentenkrediet en de wetgeving hierrond is erg streng. Hou er dus rekening mee dat je aanvraag kan afgekeurd worden, zelfs als de investering zichzelf binnen de looptijd van de lening terugverdient. 

STAP 4

Ondertekening van de lening: bij de ondertekening moeten alle kredietaanvragers aanwezig zijn.

De ondertekening gebeurt in de kantoren van IGO, De Vunt 17, 3320 Holsbeek. Daarna heb je 6 maanden de tijd om het leningbedrag op te nemen. 

STAP 5

Uitbetaling van de lening: deze gebeurt op basis van een factuur of een voorschotfactuur. OPGELET, facturen mogen maximaal 2 maanden oud zijn op het moment van uitbetaling! 

Meer weten? 

Johan Eyben
johan.eyben@igo.be 
016 31 18 66

 

 
 
 
 
Lokale besturen

Designed & created by loft33

IGO respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen